THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 18
Số lượt truy cập: 5240305
QUẢNG CÁO
KHỐI MẪU GIÁO BÉ 24/10/2021 9:54:00 SA

    PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

      THỜI KHÓA BIỂU KHỐI MGB - CHỦ ĐỀ:TRƯỜNG MẦM NON

        Thực hiện 3 tuần: Từ ngày 06/9 đến ngày 24/9/2021

 

Tuần/Thứ

 

Thứ 2

 

 

Thứ 3

 

Thứ 4

 

Thứ 5

 

Thứ 6

Tuần 1

 

Thể dục

 

KPXH

Toán

Văn học

 

Âm nhạc

 

Tuần 2

 

 

Thể dục

 

 

KPXH

 

 

Toán

 

 

Văn học

 

 

Âm nhạc

 

Tuần 3

 

Thể dục

KPXH

Toán

Văn học

Tạo hình

 

THỜI KHÓA BIỂU CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN

Thực hiện 4 tuần: Từ ngày 27/9 đến ngày 22/10/2021

 

 

Tuần/Thứ

 

 

Thứ 2

 

Thứ 3

 

Thứ 4

 

Thứ 5

 

Thứ 6

 

Tuần 1

 

 

Thể dục

 

KPXH

Toán

Văn học

Âm nhạc

 

Tuần 2

 

Thể dục

 

KPKH

Toán

 

Tạo hình

 

Âm nhạc

 

Tuần 3

 

 

Thể dục

 

 

KPKH

 

Toán

 

Văn học

Tạo hình

 

Tuần 4

 

 

Thể dục

 

 

KPKH

Toán

Văn học

 

Âm nhạc

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU CHỦ ĐÊ: GIA ĐÌNH

Thực hiện 4 tuần: Từ ngày 25/10 đến ngày 19/11/2021

 

 

Tuần/Thứ

 

 

Thứ 2

 

Thứ 3

 

Thứ 4

 

Thứ 5

 

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

KPXH (KNS)

Toán

Văn học

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

KPXH

Toán

Văn học

Tạo hình

Tuần 3

 

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 4

Tạo hình

KPKH

Toán

Văn học

Âm nhạc

               THỜI KHOÁ BIỂU CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP

      Thực hiện 4 tuần: Từ ngày 22/11 đến ngày 17/12/2021

 

Tuần/Thứ

 

 

Thứ 2

 

Thứ 3

 

Thứ 4

 

Thứ 5

 

Thứ 6

Tuần 1

 

Thể dục

KPXH

Toán

Tạo hình

Âm nhạc

Tuần 2

 

Thể dục

KPXH

Toán

Văn học

Tạo hình

Tuần 3

 

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 4

 

Tạo hình

KPXH

Toán

Văn học

Âm nhạc

                   THỜI KHOÁ BIỂU CHỦ ĐỀ THỰC VẬT

      Thực hiện 4 tuần: Từ ngày 20/12 đến ngày 14/01/2022

 

Tuần/Thứ

 

 

Thứ 2

 

Thứ 3

 

Thứ 4

 

Thứ 5

 

Thứ 6

Tuần 1

 

Thể dục

KPKH

Toán

Tạo hình

Âm nhạc

Tuần 2

 

Thể dục

KPKH

Toán

Văn học

Tạo hình

Tuần 3

 

Thể dục

KPKH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 4

 

Tạo hình

KPKH

Toán

Văn học

Âm nhạc

               THỜI KHOÁ BIỂU CHỦ ĐỀ: TẾT VÀ MÙA XUÂN

    Thực hiện 2 tuần: Từ ngày 17/01 đến ngày 28/01/2022

 

 

Tuần/Thứ

 

 

Thứ 2

 

Thứ 3

 

Thứ 4

 

Thứ 5

 

Thứ 6

Tuần 1

 

Thể dục

KPXH

Toán

Văn học

Tạo hình

Tuần 2

 

Thể dục

KPKH

Toán

Tạo hình

Âm nhạc

                   THỜI KHOÁ BIỂU CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT

       Thực hiện 4 tuần: Từ ngày 14/02 đến ngày 11/3/2022

 

Tuần/Thứ

 

 

Thứ 2

 

Thứ 3

 

Thứ 4

 

Thứ 5

 

Thứ 6

Tuần 1

 

Thể dục

KPKH

Toán

Văn học

Âm nhạc

Tuần 2

 

Thể dục

KPKH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 3

 

Thể dục

KPKH

Toán

Văn học

Tạo hình

Tuần 4

 

Tạo hình

KPXH

Toán

Văn học

Âm nhạc

             THỜI KHOÁ BIỂU CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

              Thực hiện 4 tuần: Từ ngày 14/3 đến ngày 08/4/2022

 

Tuần/Thứ

 

 

Thứ 2

 

Thứ 3

 

Thứ 4

 

Thứ 5

 

Thứ 6

Tuần 1

 

Thể dục

KPKH

Toán

Văn học

Âm nhạc

 

Tuần 2

 

Thể dục

KPKH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

 

Tuần 3

 

Thể dục

KPKH

Toán

Văn học

Tạo hình

 

Tuần 4

 

Tạo hình

KPKH

Toán

Văn học

Âm nhạc

 

                   THỜI KHOÁ BIỂU CHỦ ĐỀ: HTTN

    Thực hiện 3 tuần: Từ ngày 11/4 đến ngày 28/4/2022

 

Tuần/Thứ

 

 

Thứ 2

 

Thứ 3

 

Thứ 4

 

Thứ 5

 

Thứ 6

Tuần 1

 

Thể dục

KPKH

Toán

Tạo hình

Âm nhạc

Tuần 2

 

Tạo hình

KPKH

Toán

Văn học

Âm nhạc

Tuần 3

 

Thể dục

KPKH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

          THỜI KHOÁ BIỂU CHỦ ĐỀQUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC - BÁC HỒ

             Thực hiện 4 tuần: Từ ngày 02/05 đến ngày 20/05/2022 

 

Tuần/Thứ

 

 

Thứ 2

 

Thứ 3

 

Thứ 4

 

Thứ 5

 

Thứ 6

Tuần 1

 

Thể dục

 

KPXH

Toán

Văn học

Tạo hình

Tuần 2

 

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Văn học

 

Âm nhạc

 

Tuần 3

 

Tạo hình

KPXH

Toán

Văn học

 

Âm nhạc

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG                    TỔ TRƯỞNG CM                                 

       (Đã ký)

                                                         

            Đặng Thị Khuyến                          Võ Thị Bé

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Phan Thị Dược
Phan Thị Dược
Hiệu trưởng
Cao Thị Minh Huệ
Cao Thị Minh Huệ
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3883316 * Email: mnanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com