THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 30
Số lượt truy cập: 5005086
QUẢNG CÁO
Thời khóa biểu khối Mâu giáo Nhỡ 05/10/2020 8:50:16 SA

   PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI MÂU NHỠ . NĂM HỌC 2020 - 2021

 

TD: 29 tiết; KPXH-KH: 35 tiết; Toán: 28 tiết;

Âm nhạc: 28 tiết; Tạo hình: 27 tiết; Văn học: 28 tiết
Tổng cộng: 175 tiết/35 tuần

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 9/2020: TRƯỜNG MẦM NON (3TUẦN)

        TUẦN 1 - 3  (TỪ 07/9 - 25/9/2020)

 

 

Tuần/Thứ

 

Thứ 2

 

 

Thứ 3

 

Thứ 4

 

Thứ 5

 

Thứ 6

 

Tuần 1

 

Thể dục

 

KPXH

 

 

Toán

 

Văn học

 

Tạo hình

 

 

Tuần 2

 

Thể dục

 

KPXH

 

Toán

 

Tạo hình

 

 

Âm nhạc

 

 

Tuần 3

 

Thể dục

 

KPXH

 

Toán

 

Văn học

 

Âm nhạc

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 10/2020: BẢN THÂN+ GIA ĐÌNH

         (5 TUẦN) TUẦN 4 - 8  (TỪ 28/9 - 30/10/2020)

 

 

Tuần/Thứ

 

 

Thứ 2

 

Thứ 3

 

Thứ 4

 

Thứ 5

 

Thứ 6

 

Tuần 1

 

Thể dục

 

 

KPKH

 

Toán

 

Văn học

 

Âm nhạc

 

Tuần 2

 

Thể dục

 

 

KPKH

 

Toán

 

Tạo hình

 

 

Âm nhạc

 

Tuần 3

 

Tạo hình

 

 

KPKH

 

Toán

 

Văn học

 

Âm nhạc

 

Tuần 4

 

Thể dục

 

 

KPXH

 

Toán

 

Văn học

 

Tạo hình

 

 

Tuần 5

 

 

Thể dục

 

KPXH

 

Tạo hình

 

 

Văn học

 

Âm nhạc

 

THỜI KHOÁ BIỂU THÁNG 11/2020: GIA ĐÌNH + NGHỀ NGHIỆP

 (4 TUẦN) TUẦN 09 - 12 (TỪ  02/11 - 27/11/2020)

 

Tuần/Thứ

 

 

Thứ 2

 

Thứ 3

 

Thứ 4

 

Thứ 5

 

Thứ 6

 

Tuần 1

 

 

Thể dục

 

KPXH (KNS)

 

Toán

 

Văn học

 

Âm nhạc

 

Tuần 2

 

 

Thể dục

 

KPXH

 

Toán

 

Văn học

 

Tạo hình

 

 

Tuần 3

 

 

Thể dục

 

KPXH

 

Tạo hình

 

 

Văn học

 

Âm nhạc

 

Tuần 4

 

Tạo hình

 

 

KPXH

 

 Toán

 

Văn học

 

Âm nhạc

 

      THỜI KHOÁ BIỂU THÁNG 12/2020: NGHỀ NGHIỆP+

THỰC VẬT (5 TUẦN)TUẦN 13 - 17 (TỪ  30/11 - 01/01/2021 )

 

 

Tuần/Thứ

 

 

Thứ 2

 

Thứ 3

 

Thứ 4

 

Thứ 5

 

Thứ 6

 

Tuần 1

 

 

Thể dục

 

KPXH

 

Toán

 

Tạo hình

 

 

Âm nhạc

 

Tuần 2

 

 

Thể dục

 

KPXH

 

Toán

 

Văn học

 

Âm nhạc

 

Tuần 3

 

 

Thể dục

 

KPXH

 

Tạo hình

 

 

Văn học

 

Âm nhạc

 

Tuần 4

 

 

Thể dục

 

KPKH

 

Toán

 

Văn học

 

Tạo hình

 

 

Tuần 5

 

 

Tạo hình

 

 

KPKH

 

Toán

 

Văn học

 

Âm nhạc

 

           THỜI KHOÁ BIỂU THÁNG 01/2021: THỰC VẬT +

                   TẾT VÀ MÙA XUÂN (4 TUẦN)

          TUẦN 18 - 21 (TỪ  04/01 - 29/01/2021)

 

 

Tuần/Thứ

 

 

Thứ 2

 

Thứ 3

 

Thứ 4

 

Thứ 5

 

Thứ 6

 

Tuần 1

 

 

Thể dục

 

KPKH

 

Toán

 

Tạo hình

 

Âm nhạc

 

Tuần 2

 

 

Thể dục

 

KPKH

 

Toán

 

Văn học

 

Tạo hình

 

Tuần 3

 

 

Thể dục

 

KPKH

 

Tạo hình

 

Văn học

 

Âm nhạc

 

Tuần 4

 

 

Thể dục

 

KPXH

 

Toán

 

Văn học

 

Âm nhạc

 

  THỜI KHOÁ BIỂU THÁNG 02/2021: TẾT VÀ MÙA XUÂN

                    + ĐỘNG VẬT (2 TUẦN)

            TUẦN 22 - 23 (TỪ 01/02 - 26/02/2021)

 

 

Tuần/Thứ

 

 

Thứ 2

 

Thứ 3

 

Thứ 4

 

Thứ 5

 

Thứ 6

 

Tuần 1

 

 

Thể dục

 

KPXH (KNS)

 

Toán

 

Văn học

 

Tạo hình

 

Tuần 2

 

 

Thể dục

 

KPKH

 

Toán

 

Tạo hình

 

Âm nhạc

 

             THỜI KHOÁ BIỂU THÁNG 03/2021: ĐỘNG VẬT

                       + GIAO THÔNG (5 TUẦN)

               TUẦN 24 - 28 (TỪ  01/3 - 02/04/2021)

 

 

Tuần/Thứ

 

 

Thứ 2

 

Thứ 3

 

Thứ 4

 

Thứ 5

 

Thứ 6

 

Tuần 1

 

 

Thể dục

 

KPKH

 

Toán

 

Văn học

 

Âm nhạc

 

Tuần 2

 

 

Thể dục

 

KPXH

 

Tạo hình

 

Văn học

 

Âm nhạc

 

Tuần 3

 

 

Thể dục

 

KPKH

 

Toán

 

Văn học

 

Tạo hình

 

Tuần 4

 

 

Tạo hình

 

KPKH

 

Toán

 

Văn học

 

Âm nhạc

 

Tuần 5

 

 

Thể dục

 

KPKH

 

Tạo hình

 

Văn học

 

Âm nhạc

    

       THỜI KHOÁ BIỂU THÁNG 04/2021: GIAO TÔNG

+ HTTN (4 TUẦN) TUẦN 29 - 32 (TỪ05/04 - 30/04/2021)

                                                                                         

 

Tuần/Thứ

 

 

Thứ 2

 

Thứ 3

 

Thứ 4

 

Thứ 5

 

Thứ 6

 

Tuần 1

 

 

Thể dục

 

KPKH

 

Toán

 

Tạo hình

 

Âm nhạc

 

Tuần 2

 

 

Tạo hình

 

KPKH

 

Toán

 

Văn học

 

Âm nhạc

 

Tuần 3

 

 

Thể dục

 

KPKH

 

Toán

 

Văn học

 

Âm nhạc

 

Tuần 4

 

 

Thể dục

 

KPKH

 

Toán

 

Tạo hình

 

Âm nhạc

 

          THỜI KHOÁ BIỂU THÁNG 5/2020: HTTN+

           QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC - BÁC HỒ (3 TUẦN)

             TUẦN 33 - 35 (TỪ03/5 - 21/5/2021)

 

 

Tuần/Thứ

 

 

Thứ 2

 

Thứ 3

 

Thứ 4

 

Thứ 5

 

Thứ 6

 

Tuần 1

 

 

Thể dục

 

KPKH

 

Toán

 

Văn học

 

Âm nhạc

 

Tuần 2

 

 

Thể dục

 

KPXH

 

Tạo hình

 

Văn học

 

Âm nhạc

 

Tuần 3

 

 

Tạo hình

 

KPXH

 

Toán

 

Văn học

 

Âm nhạc

    TỔ TRƯỞNG CM                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                       (Đã ký)

   Vo Thị Tuyết Trinh                  Nguyễn Thị Kim Oanh

 

 

 

 

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Phan Thị Dược
Phan Thị Dược
Hiệu trưởng
Cao Thị Minh Huệ
Cao Thị Minh Huệ
Văn phòng - 0943822035
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3883316 * Email: mnanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com