THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 96
Số lượt truy cập: 4812436
QUẢNG CÁO
Thời khóa biểu khối Nhà trẻ 05/11/2019 3:48:54 CH

   PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY             Độclập – Tự do – Hạnh phúc

 

THỜI KHOÁ BIỂU NHÀ TRẺ  NĂM HỌC 2019-2020

THÁNG 8 - CHỦ ĐỀ BÉ VÀ CÁC BẠN (1 TUẦN)

(TUẦN 1   TỪ 26/8- 30/8/2019)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thểdục

PTNT

Tạohình

Vănhọc

Âmnhạc

 

THÁNG 9 - CHỦ ĐỀ BÉ VÀ CÁC BẠN+ DÙNG ĐỒ CHƠI CỦA BÉ

(4 TUẦN). (TUẦN 2 - 5  TỪ 02/9- 27/9/2019)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thểdục

PTNT

Tạohình

Vănhọc

Âmnhạc

Tuần 2

Thểdục

PTNT

Tạohình

Vănhọc

Âmnhạc

Tuần 3

Thểdục

PTNT

Tạohình

Vănhọc

Âmnhạc

Tuần 4

Thểdục

PTNT

Tạohình

Vănhọc

Âmnhạc

 

THÁNG 10 - CHỦ ĐỀ ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI CỦA BÉ +

CÁC CÔ CÁC BÁC TRONG TMN (5 TUẦN)

(TUẦN 6 - 10) TỪ 30/09- 01/11/2019)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thểdục

PTNT

Tạohình

Vănhọc

Âmnhạc

Tuần 2

Thểdục

PTNT

Tạohình

Vănhọc

Âmnhạc

Tuần 3

Thểdục

PTNT

Tạohình

Vănhọc

Âmnhạc

Tuần 4

Thểdục

PTNT

Tạohình

Vănhọc

Âmnhạc

Tuần 5

Thểdục

PTNT

Tạohình

Vănhọc

Âmnhạc

 

THÁNG 11 - CHỦ ĐỀ CÁC CÔ CÁC BÁC TRONG TMN+ MẸ VÀ

NHỮNG NGƯỜI THÂN CỦA BÉ, 20/11 (4 TUẦN)

(TUẦN 11- 14 TỪ 04/11- 29/11/2019)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thểdục

PTNT

Tạohình

Vănhọc

Âmnhạc

Tuần 2

Thểdục

PTNT

Tạohình

Vănhọc

Âmnhạc

Tuần 3

Thểdục

PTNT

Tạohình

Vănhọc

Âmnhạc

Tuần 4

Thểdục

PTNT

Tạohình

Vănhọc

Âmnhạc

 

THÁNG 12-  CÂY, RAU HOA VÀ QUẢ (4 TUẦN)

 (TUẦN 15 - 18 TỪ 02/12- 27/12/2019)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thểdục

PTNT

Tạohình

Vănhọc

Âmnhạc

Tuần 2

Thểdục

PTNT

Tạohình

Vănhọc

Âmnhạc

Tuần 3

Thểdục

PTNT

Tạohình

Vănhọc

Âmnhạc

Tuần 4

Thểdục

PTNT

Tạohình

Vănhọc

Âmnhạc

 

THÁNG 01/ 2020 : TẾT VÀ MÙA XUÂN( 4 TUẦN).

(TUẦN 19 - 22:  TỪ 30/12/2019- 24/01/2020)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thểdục

PTNT

Tạohình

Vănhọc

Âmnhạc

Tuần 2

Thểdục

PTNT

Tạohình

Vănhọc

Âmnhạc

Tuần 3

Thểdục

PTNT

Tạohình

Vănhọc

Âmnhạc

Tuần 4

Thểdục

PTNT

Tạohình

Vănhọc

Âmnhạc

Tuần 5

Thểdục

PTNT

Tạohình

Vănhọc

Âmnhạc

  THÁNG 05/2020

(04 TUẦN TỪ 04/05 ĐẾN 29/05/2020)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thểdục

PTNT

Tạohình

Vănhọc

Âmnhạc

Tuần 2

Thểdục

PTNT

Tạohình

Vănhọc

Âmnhạc

Tuần 3

Thểdục

PTNT

PTNT

Vănhọc

Âmnhạc

Tuần 4

Thểdục

PTNT

PTNT

Vănhọc

Âmnhạc

 

THÁNG 06/2020

(04 TUẦN TỪ 01/06 ĐẾN 26/06/2020)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 5

Thểdục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âmnhạc

Tuần 6

Thểdục

PTNT

Tạohình

Văn học

Âmnhạc

Tuần 7

Thểdục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âmnhạc

Tuần 8

Thểdục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âmnhạc

 

THÁNG 07/2020

(02 TUẦN  TỪ 29/06- 10/07/2020)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 9

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 10

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

 

       

TỔ TRƯỞNG CM                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

           Hoàng Thị Nhị                                     Đặng Thị Khuyến

 

 

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Phan Thị Dược
Phan Thị Dược
Hiệu trưởng
Cao Thị Minh Huệ
Cao Thị Minh Huệ
Văn phòng - 0943822035
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3883316 * Email: mnanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com