THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 17
Số lượt truy cập: 4422734
QUẢNG CÁO
Thời khóa biểu khối mẫu giáo Lớn 09/04/2018 3:22:19 CH

     PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          

                        THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI LỚN NĂM HỌC 2017-2018

                                THÁNG 8- CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MẦM NON (2 TUẦN)

                                     (TUẦN 1,2 TỪ 21/8- 01/9/2017) 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

Văn học

CC

Toán

Âm nhạc

Tuần 2

Tạo hình

Văn học

CC

Toán

KPXH

 

THÁNG 9 - CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MẦM NON + BẢN THÂN (3 TUẦN)

(TUẦN 3 - 5  TỪ 04/9/8- 29/9/2017)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

Văn học

Toán

CC

Tạo hình

Tuần 2

KPXH

Văn học

Toán

LQCC

Âm nhạc

Tuần 3

KPXH

Văn học

Toán

CC

Tạo hình

 

THÁNG 10 - CHỦ ĐỀ TRƯỜNG BẢN THÂN+GIA ĐÌNH (3 TUẦN)

(TUẦN 6- 8  TỪ 02/10- 27/10/2017)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

CC

Văn học

Tạo hình

KPXH

Toán

Tuần 2

Toán

Văn học

Tạo hình

KPXH

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

Văn học

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

 

THÁNG 11 - CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH + NGHỀ NGHIỆP (5 TUẦN)

(TUẦN 9- 13 TỪ 30/10- 01/12/2017)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Văn học

 Tạo hình

CC

Toán

 Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

KPXH

Toán

Tạo hình

Văn học

Tuần 3

Thể dục

KPXH

CC

Tạo hình

Âm nhạc

Tuần 4

Văn học

KPXH

CC

Toán

Âm nhạc

Tuần 5

Thể dục

KPXH

Toán

Tạo hình

Âm nhạc

 

THÁNG 12 NGHỀ NGHIỆP+ TGTV (4 TUẦN)

(TUẦN 14 - 17 TỪ 04/12- 29/12/2017)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Văn học

KPXH

CC

Tạo hình

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

KPXH

CC

Toán

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

KPXH

Văn học

Toán

Tạo hình

Tuần 4

Thể dục

KPXH

Văn học

Toán

Âm nhạc

 

THÁNG 01/ 2018 : TGTV + TẾT VÀ MÙA XUÂN (5 TUẦN)

(TUẦN 18 - 22:  TỪ 01/01- 02/02/2018)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

CC

KPXH

Văn học

Tạo hình

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

KPKH

Toán

CC

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

KPKH

Tạo hình

Toán

Văn học

Tuần 4

Tạo hình

CC

Âm nhạc

Toán

KPKH

Tuần 5

Thể dục

CC

Toán

Văn học

Âm nhạc

 

THÁNG 02/ 2018 : TẾT VÀ MÙA XUÂN (2 TUẦN)

(TUẦN 23 - 24:  TỪ 05/02- 02/03/2018)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

CC

KPXH

Văn học

Âm nhạc

Tuần 2

Văn học

KPXH

Toán

Tạo hình

CC

 

THÁNG 03/ 2018 : TGĐV + NGÀY 8/3 (4 TUẦN)

(TUẦN 25 - 28:  TỪ 05/03- 30/03/2018)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

Tạo hình

Toán

Văn học

CC

Tuần 2

Thể dục

KPKH

Toán

Văn học

CC

Tuần 3

Thể dục

KPKH

Toán

Văn học

Âm nhạc

Tuần 4

Thể dục

Âm nhạc

Tạo hình

CC

KPKH

 

THÁNG 04/ 2018 : GT+ HTTN (4 TUẦN)

(TUẦN 29, 30,31, 32:  TỪ 02/04- 27/04/2018)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Tạo hình

CC

Toán

Văn học

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

KPKH

Toán

Văn học

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

KPKH

Toán

Tạo hình

 CC

Tuần 4

Thể dục

KPXH

Toán

Văn học

CC

 

THÁNG 5: CHỦ ĐỀ  QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC - BÁC HỒ (3 TUẦN)  

(TUẦN 33,34,35 TỪ 30/4 - 18/5)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

KPXH

Toán

Văn học

Tạo hình

Tuần 2

Thể dục

KPXH 

Toán

Văn học

Tạo hình

Tuần 3

Thể dục

KPXH 

Toán

Văn học

Âm nhạc

 

          TD: 24 tiết; KPXH-KH: 28 tiết; Toán: 29 tiết; Âm nhạc: 21 tiết;

          Tạo hình: 21 tiết; Văn học: 28 tiết; CC: 24 tiết
          Tổng cộng: 175 tiết/35 tuần.                                                         

                   TỔ TRƯỞNG CM                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                   (Đã ký)

              Nguyễn Thị Hoài Thương                   Nguyễn Thị Kim Oanh

�                              


TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Phan Thị Dược
Phan Thị Dược
Hiệu trưởng
Cao Thị Minh Huệ
Cao Thị Minh Huệ
Văn phòng - 0943822035
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3883316 * Email: mnanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com