THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 17
Số lượt truy cập: 4475137
QUẢNG CÁO
Thời khóa biểu khối mẫu giáo Bé 09/04/2018 3:17:49 CH

    PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          

THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI BÉ NĂM HỌC 2017-2018
THÁNG 8- CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MẦM NON (2 TUẦN)

(TUẦN 1,2 TỪ 21/8- 01/9/2017)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

KPXH

Toán

Tạo hình

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

KPXH

Toán

Tạo hình

Âm nhạc

 

THÁNG 9 - CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MẦM NON + BẢN THÂN (3 TUẦN)

 (TUẦN 3 - 5  TỪ 04/9/8- 29/9/2017)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

KPXH

Toán

Tạo hình

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

 

THÁNG 10 - CHỦ ĐỀ TRƯỜNG BẢN THÂN+GIA ĐÌNH (3 TUẦN)

 (TUẦN 6- 8  TỪ 02/10- 27/10/2017)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

KPXH

Toán

Văn học

Âm nhạc

Tuần 2

Văn học

KPKH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

 

THÁNG 11 - CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH + NGHỀ NGHIỆP (5 TUẦN)

 (TUẦN 9- 13 TỪ 30/10- 01/12/2017)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

KPXH

Toán

Văn học

Tạo hình

Tuần 2

Thể dục

KPKH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

KPKH

Toán

Tạo hình

Âm nhạc

Tuần 4

Thể dục

KPKH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 5

Thể dục

KPXH

Toán

Văn học

Âm nhạc

 

THÁNG 12 NGHỀ NGHIỆP+ TGTV (4 TUẦN)

(TUẦN 14 - 17 TỪ 04/12- 29/12/2017)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

KPXH

Toán

Văn học

Tạo hình

Tuần 2

Thể dục

KPXH

Toán

Tạo hình

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 4

Thể dục

KPKH

Toán

Văn học

Âm nhạc

 

 

THÁNG 01/ 2018 : TGTV + TẾT VÀ MÙA XUÂN (5 TUẦN)

(TUẦN 18 - 22:  TỪ 01/01- 02/02/2018)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

KPXH

toán

Tạo hình

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

KPKH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

KPKH

Toán

Văn học

Tạo hình

Tuần 4

Thể dục

KPKH

Toán

Văn học

Tạo hình

Tuần 5

Thể dục

KPKH

Toán

Văn học

Tạo hình

 

 

THÁNG 02/ 2018 : TẾT VÀ MÙA XUÂN (2 TUẦN)

(TUẦN 23 - 24:  TỪ 05/02- 02/03/2018)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

KPKH

Toán

văn học

Âm nhạc

Tuần 2

Văn học

KPXH

Toán

Tạo hình

Âm nhạc

 

THÁNG 03/2018 : TGĐV + NGÀY 8/3 (4 TUẦN)

(TUẦN 25 - 28:  TỪ 05/03- 30/03/2018)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

KPKH

Toán

Văn học

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

KPKH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

KPKH

Toán

Tạo hình

Âm nhạc

Tuần 4

Thể dục

KPKH

Toán

văn học

Tạo hình

 

THÁNG 04/2018 : GT+HTTN (4 TUẦN)

(TUẦN 29 - 32:  TỪ 09/04- 27/04/2018)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

KPKH

Toán

Tạo hình

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

KPKH

Toán

Văn học

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

KPKH

Toán

Tạo hình

Âm nhạc

Tuần 4

Thể dục

KPXH

Toán

văn học

Tạo hình

 

 

THÁNG 05/2018 : QH + ĐN + TTH (3 TUẦN)

(TUẦN 33 - 35:  TỪ 30/04- 18/05/2018)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

KPXH

Toán

Văn học

Tạo hình

Tuần 2

Thể dục

KPXH

Toán

Văn học

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

KPXH

Toán

Văn học

Tạo hình

 

PTTC: 35 tiết

KPKH+ KPXH: 35 tiết

Toán: 26 tiết

Văn học: 27 tiết

Âm nhạc: 27 tiết

Tạo hình: 25 tiết

                        TỔ TRƯỞNG CM                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                           (Đã ký)

                        Phan Thị Sâm                                    Đặng Thị Khuyến

 

 

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Phan Thị Dược
Phan Thị Dược
Hiệu trưởng
Cao Thị Minh Huệ
Cao Thị Minh Huệ
Văn phòng - 0943822035
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3883316 * Email: mnanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com