THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 62
Số lượt truy cập: 3048586
QUANG CÁO
Thời khóa biểu khối Nhà trẻ 11/8/2018 8:15:52 PM

   PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          

            THỜI KHOÁ BIỂU NHÀ TRẺ  NĂM HỌC 2018-2019

                THÁNG 8 - CHỦ ĐỀ BÉ VÀ CÁC BẠN (1 TUẦN)

                        (TUẦN 1   TỪ 27/8- 31/8/2018)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

 

            THÁNG 9 - CHỦ ĐỀ BÉ VÀ CÁC BẠN+ DÙNG ĐỒ CHƠI CỦA BÉ

                        (4 TUẦN). (TUẦN 2 - 5  TỪ 03/9- 28/9/2018)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 4

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

 

                        THÁNG 10 - CHỦ ĐỀ ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI CỦA BÉ +

                                    CÁC CÔ CÁC BÁC TRONG TMN (4 TUẦN)

                                    (TUẦN 6 - 9) TỪ 01/10- 26/10/2018)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 4

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

 

THÁNG 11 - CHỦ ĐỀ CÁC CÔ CÁC BÁC TRONG TMN+ MẸ VÀ

  NHỮNG NGƯỜI THÂN CỦA BÉ, 20/11 (5 TUẦN)

 (TUẦN 10- 14 TỪ 29/10- 30/11/2018)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 4

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 5

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

THÁNG 12-MẸ VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN CỦA BÉ, 20/11+ CÂY, RAU HOA

 VÀ QUẢ (4 TUẦN) (TUẦN 15 - 18 TỪ 04/12- 28/12/2018)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 4

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

       THÁNG 01/ 2019 : CÂY, RAU HOA VÀ QUẢ + TẾT VÀ MÙA XUÂN

             ( 5 TUẦN).(TUẦN 19 - 23:  TỪ 31/12/2018- 01/02/2019)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 4

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 5

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

 

          THÁNG 02/ 2019 : NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU (2 TUẦN)

                    (TUẦN 24 - 25:  TỪ 18/02- 01/03/2019)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

 

     THÁNG 03/2019 : NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU+ PTGT (4 TUẦN)

              (TUẦN 26 - 29:  TỪ 04/03- 29/03/2019)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 4

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

 

               THÁNG 04/2019 : PTGT +  HTTN (4 TUẦN)

             (TUẦN 30 - 33:  TỪ 01/04- 26/04/2019)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 4

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

 

 

               THÁNG 05/2019 :  BÉ LÊN MẪU GIÁO  ( 2TUẦN)

                    (TUẦN 34 - 35:  TỪ 06/05- 17/05/2019)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

 

            TD: 35 tiết; PTNT: 35 tiết;  Âm nhạc: 35 tiết;

            Tạo hình: 35 tiết; Văn học: 35 tiết

             Tổng cộng: 175 tiết/35 tuần

 

                  TỔ TRƯỞNG CM                                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                           (Đã ký)

             Nguyễn Thị Thanh Lan                             Đặng Thị Khuyến

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Phan Thị Dược - Hiệu trưởng.01232164390 
Cao Thị Minh Huệ-0943822035 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITEBẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY
Địa chỉ: XÃ AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3883316 * Email: mnanthuy@lethuy.edu.vn