THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 39
Số lượt truy cập: 4538980
QUẢNG CÁO
Thời khóa biểu khối Nhà trẻ 08/11/2018 8:15:52 CH

   PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          

            THỜI KHOÁ BIỂU NHÀ TRẺ  NĂM HỌC 2018-2019

                THÁNG 8 - CHỦ ĐỀ BÉ VÀ CÁC BẠN (1 TUẦN)

                        (TUẦN 1   TỪ 27/8- 31/8/2018)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

 

            THÁNG 9 - CHỦ ĐỀ BÉ VÀ CÁC BẠN+ DÙNG ĐỒ CHƠI CỦA BÉ

                        (4 TUẦN). (TUẦN 2 - 5  TỪ 03/9- 28/9/2018)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 4

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

 

                        THÁNG 10 - CHỦ ĐỀ ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI CỦA BÉ +

                                    CÁC CÔ CÁC BÁC TRONG TMN (4 TUẦN)

                                    (TUẦN 6 - 9) TỪ 01/10- 26/10/2018)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 4

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

 

THÁNG 11 - CHỦ ĐỀ CÁC CÔ CÁC BÁC TRONG TMN+ MẸ VÀ

  NHỮNG NGƯỜI THÂN CỦA BÉ, 20/11 (5 TUẦN)

 (TUẦN 10- 14 TỪ 29/10- 30/11/2018)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 4

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 5

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

THÁNG 12-MẸ VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN CỦA BÉ, 20/11+ CÂY, RAU HOA

 VÀ QUẢ (4 TUẦN) (TUẦN 15 - 18 TỪ 04/12- 28/12/2018)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 4

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

       THÁNG 01/ 2019 : CÂY, RAU HOA VÀ QUẢ + TẾT VÀ MÙA XUÂN

             ( 5 TUẦN).(TUẦN 19 - 23:  TỪ 31/12/2018- 01/02/2019)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 4

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 5

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

 

          THÁNG 02/ 2019 : NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU (2 TUẦN)

                    (TUẦN 24 - 25:  TỪ 18/02- 01/03/2019)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

 

     THÁNG 03/2019 : NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU+ PTGT (4 TUẦN)

              (TUẦN 26 - 29:  TỪ 04/03- 29/03/2019)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 4

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

 

               THÁNG 04/2019 : PTGT +  HTTN (4 TUẦN)

             (TUẦN 30 - 33:  TỪ 01/04- 26/04/2019)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 4

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

 

 

               THÁNG 05/2019 :  BÉ LÊN MẪU GIÁO  ( 2TUẦN)

                    (TUẦN 34 - 35:  TỪ 06/05- 17/05/2019)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

 

            TD: 35 tiết; PTNT: 35 tiết;  Âm nhạc: 35 tiết;

            Tạo hình: 35 tiết; Văn học: 35 tiết

             Tổng cộng: 175 tiết/35 tuần

 

                  TỔ TRƯỞNG CM                                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                           (Đã ký)

             Nguyễn Thị Thanh Lan                             Đặng Thị Khuyến

 

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Phan Thị Dược
Phan Thị Dược
Hiệu trưởng
Cao Thị Minh Huệ
Cao Thị Minh Huệ
Văn phòng - 0943822035
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3883316 * Email: mnanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com