THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 63
Số lượt truy cập: 3052760
QUANG CÁO
Thời khóa biểu khối mẫu giáo Nhỡ 8/20/2018 3:47:26 PM

PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          

THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI NHỠ NĂM HỌC 2017-2018
THÁNG 8- CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MẦM NON (2 TUẦN)

(TUẦN 1,2 TỪ 21/8- 01/9/2017)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

Văn học

Tạo hình

KPXH

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

 

THÁNG 9 - CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MẦM NON + BẢN THÂN (3 TUẦN)

 (TUẦN 3 - 5  TỪ 04/9/- 29/9/2017)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

Tuần 2

Văn học

KPXH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

Văn học

KHKH

Tạo hình

Âm nhạc

 

THÁNG 10 - CHỦ ĐỀ TRƯỜNG BẢN THÂN+GIA ĐÌNH (3 TUẦN)

 (TUẦN 6- 8  TỪ 02/10- 27/10/2017)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

KPXH

Văn học

Toán

Âm nhạc

Tuần 2

Văn học

KPKH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

 

THÁNG 11 - CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH + NGHỀ NGHIỆP (5 TUẦN)

 (TUẦN 9- 13 TỪ 30/10- 01/12/2017)

 

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

KPKH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

Văn học

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

Tuần 4

Thể dục

Văn học

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

Tuần 5

Văn học

KPXH

Tọa hình

Toán

Âm nhạc

 

THÁNG 12 NGHỀ NGHIỆP+ TGTV (4 TUẦN)

 (TUẦN 14 - 17 TỪ 04/12- 29/12/2017)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

KPXH

Văn học

Toán

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

KPXH

Văn học

Toán

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

Văn học

KPXH

Tạo hình

Toán

Tuần 4

Thể dục

Văn học

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

 

 

THÁNG 01/ 2018 : TGTV + TẾT VÀ MÙA XUÂN (5 TUẦN)

(TUẦN 18 - 22:  TỪ 01/01- 02/02/2018)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

Văn học

KPKH

Tạo hình

Âm nhạc

Tuần 2

Văn học

KPKH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

KPKH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

Tuần 4

Thể dục

Văn học

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

Tuần 5

Thể dục

Văn học

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

 

 

THÁNG 02/ 2018 : TẾT VÀ MÙA XUÂN (2 TUẦN)

(TUẦN 23 - 24:  TỪ 05/02- 02/03/2018)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

Văn học

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

Tuần 2

Văn học

KPKH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

 

THÁNG 03/2018 : TGĐV + NGÀY 8/3 ( 4 TUẦN)

(TUẦN 25 - 28:  TỪ 05/03- 30/03/2018)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

Văn học

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

Văn học

KPKH

Tạo hình

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

Văn học

KPKH

Tạo hình

Toán

Tuần 4

Thể dục

Văn học

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

 

 

THÁNG 03/ 2018 : GT+ HTTN (4TUẦN)

(TUẦN 29 - 32:  TỪ 02/04- 27/04/2018)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

Văn học

KPKH

Tạo hình

Toán

Tuần 2

Văn học

KPKH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

Văn học

KPKH

Tạo hình

Toán

Tuần 4

Thể dục

KPKH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

 

 

THÁNG 5: CHỦ ĐỀ  QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC - BÁC HỒ (3 TUẦN)

(TUẦN 33,34,35 Từ 30/4 - 18/5)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

Văn học

KPXH

Toán

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

Văn học 

KPXH

Toán

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

KPXH 

Tạo hình

Toán

Văn học

 

TD: 29 tiết; KPXH-KH: 27 tiết; Toán: 30 tiết; Âm nhạc: 29 tiết;

                Tạo hình: 30 tiết; Văn học: 30 tiết
                Tổng cộng: 175 tiết/35 tuần

                        TỔ TRƯỞNG CM                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                       (Đã ký)

                      Nguyễn Thị Tuyết                                  Nguyễn Thị Kim Oanh

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Phan Thị Dược - Hiệu trưởng.01232164390 
Cao Thị Minh Huệ-0943822035 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITEBẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY
Địa chỉ: XÃ AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3883316 * Email: mnanthuy@lethuy.edu.vn