THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 38
Số lượt truy cập: 4534522
QUẢNG CÁO
Thời khóa biểu khối Mẫu giáo lớn 09/10/2018 7:35:14 SA

PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          

                       

THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI MG LỚN NĂM HỌC 2018-2019

 THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 8 – CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON (1 TUẦN)

(TUẦN 1. TỪ NGÀY 27/8 – 31/8/2018)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

KPXH

LQCC

Toán

Âm nhạc

 

 THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 9 – CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON + BẢN THÂN 

(4 TUẦN)  (TUẦN 2 – 5. TỪ NGÀY 03/9 – 28/9/2018)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 2

Văn học

KPXH

LQCC

Toán

Tạo hình

Tuần 3

Thể dục

KPXH

Văn học

Toán

Tạo hình

Tuần 4

Văn học

KPKH

LQCC

Toán

Âm nhạc

Tuần 5

Văn học

KPKH

LQCC

Toán

Tạo hình

 

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 10 - CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN + GIA ĐÌNH (4 TUẦN)

(TUẦN 6 – 9. TỪ NGÀY 01/10 – 26/10/2018)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 6

Văn học

KPXH

TCCC

Toán

Tạo hình

Tuần 7

Thể dục

KPKH

Văn học

Tạo hình

Âm nhạc

Tuần 8

Thể dục

KPXH

Văn học

Toán

Âm nhạc

Tuần 9

Văn học

KPXH

LQCC

Tạo hình

Âm nhạc

 

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 11 - CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH + NGHỀ NGHIỆP (4 TUẦN)

(TUẦN 10 - 14. TỪ NGÀY 29/10 - 30/11/2018)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 10

Thể dục

KPKH

Văn học

Toán

Tạo hình

Tuần 11

Thể dục

KPXH

TCCC

Tạo hình

Âm nhạc

Tuần 12

Văn học

KPXH

LQCC

Toán

Âm nhạc

Tuần 13

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

Tuần 14

Văn học

KPXH

TCCC

Tạo hình

Âm nhạc

 

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 12 - CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP + THỰC VẬT (4 TUẦN)

(TUẦN 14 - 18. TỪ NGÀY 03/12/2018 - 28/12/2018)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 15

Thể dục

KPXH

LQCC

Toán

Âm nhạc

Tuần 16

Thể dục

KPXH

Văn học

Toán

Tạo hình

Tuần 17

Thể dục

KPKH

Văn học

Toán

Âm nhạc

Tuần 18

Văn học

KPKH

TCCC

Tạo hình

Âm nhạc

 

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 01 - CHỦ ĐỀ: THỰC VẬT + TẾT - MÙA XUÂN(5 TUẦN)

(TUẦN 19 - 23. TỪ NGÀY 31/12/2018 - 01/02/2019)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 19

Thể dục

KPKH

LQCC

Toán

Âm nhạc

Tuần 20

Thể dục

KPKH

Văn học

Toán

Tạo hình

Tuần 21

TCCC

KPXH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

Tuần 22

Thể dục

KPKH

LQCC

Toán

Âm nhạc

Tuần 23

Thể dục

KPKH

Văn học

TCCC

Âm nhạc

  

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 02 - CHỦ ĐỀ:  THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT (2 TUẦN)

(TUẦN 24 - 25. TỪ NGÀY 18/02/2019 - 01/03/2019)

  

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 24

Văn học

KPKH

LQCC

Toán

Tạo hình

Tuần 25

Thể dục

KPKH

Văn học

Toán

Tạo hình

 

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 3 - CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT + GIAO THÔNG (4 TUẦN)

(TUẦN 26 - 29. TỪ NGÀY 04/3/2019 - 29/3/2019) 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 26

Thể dục

KPXH

Văn học

Toán

LQCC

Tuần 27

Thể dục

KPKH

Văn học

Toán

Âm nhạc

Tuần 28

Thể dục

KPKH

TCCC

Tạo hình

Âm nhạc

Tuần 29

Văn học

KPKH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

 

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 4 - CHỦ ĐỀ: GIAO THÔNG + NƯỚC 

- HIỆN TƯỢNG THIÊN NHIÊN+ QHĐN- BÁC HỒ (4 TUẦN)

(TUẦN 30 - 33. TỪ NGÀY 01/4/2019 - 26/4/2019)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 30

Thể dục

KPKH

Văn học

Toán

Âm nhạc

Tuần 31

Thể dục

KP KH

LQCC

Toán

Tạo hình

Tuần 32

Thể dục

KP KH

Văn học

Toán

TCCC

Tuần 33

Thể dục

KPXH

Văn học

Toán

Tạo hình

 

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 5 - CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG - ĐẤT NƯỚC - BÁC HỒ (2 TUẦN)

(TUẦN 34 - 35. TỪ NGÀY 06/5/2019 - 17/5/2019)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 34

Thể dục

KPXH

Văn học

Toán

Tạo hình

Tuần 35

Thể dục

KPXH

Văn học

Toán

Âm nhạc

 

 

            TỔ TRƯỞNG CM                                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                           (Đã ký)

           

             Võ Thị Bé                                              Nguyễn Thị Kim Oanh

 

 

 

 

 

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Phan Thị Dược
Phan Thị Dược
Hiệu trưởng
Cao Thị Minh Huệ
Cao Thị Minh Huệ
Văn phòng - 0943822035
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3883316 * Email: mnanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com