THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 44
Số lượt truy cập: 4538980
QUẢNG CÁO
Thời khóa biểu khối mẫu giáo Bé 18/12/2018 8:46:16 SA

 PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                 THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI MG BÉ NĂM HỌC 2018-2019

             THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 8 – CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

KPXH

Toán

Văn học

Âm nhạc

  THỜI KHÓA BIỂU THÁNG  9

CHỦ ĐỀ:MẦM NON + BẢN THÂN

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 2

Thể dục

KPXH

Toán

Văn học

Tạo hình

Tuần 3

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 4

Thể dục

KPKH

Toán

Văn học

Tạo hình

Tuần 5

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc 

THỜI KHOÁ BIỂU THÁNG 10

CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN +GIA ĐÌNH

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 6

Thể dục

KPXH

Văn học

Toán

Âm nhạc

Tuần 7

Thể dục

KPKH

Văn học

Tạo hình

Âm nhạc

Tuần 8

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

Tuần 9

Thể dục

KPXH

Văn học

Toán

Tạo hình 

THỜI KHOÁ BIỂU THÁNG 11

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH + NGHỀ NGHIỆP

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 10

Thể dục

KPKH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

Tuần 11

Thể dục

KPKH

Văn học

Toán

Âm nhạc

Tuần 12

Thể dục

KPXH

Văn học

Tạo hình

Âm nhạc

Tuần 13

Thể dục

KPXH

Văn học

Toán

Tạo hình

Tuần 14

Thể dục

KPXH

Văn học

Toán

Âm nhạc  

THỜI KHOÁ BIỂU THÁNG 12

CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP +THỰC VẬT

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 15

Thể dục

KPXH

Toán

Văn học

Âm nhạc

Tuần 16

Thể dục

KPXH

Văn học

Toán

Âm nhạc

Tuần 17

Thể dục

KPXH

Văn học

Tạo hình

Âm nhạc

Tuần 18

Thể dục

KPKH

Văn học

Toán

Âm nhạc 

THỜI KHOÁ BIỂU THÁNG 1

CHỦ ĐỀ :THỰC VÂT + TẾT VÀ MÙA XUÂN 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 19

Thể dục

KPKH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

Tuần 20

Thể dục

KPKH

Văn học

Tạo hình

Âm nhạc

Tuần 21

Thể dục

KPKH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

Tuần 22

Thể dục

KPXH

Văn học

Tạo hình

Âm nhạc

Tuần 23

Thể dục

KPKH

Văn học

Văn học

Tạo hình 

THỜI KHOÁ BIỂU THÁNG 2: CHỦ ĐỀ: ĐÔNG VẬT

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 24

Thể dục

KPKH

Văn học

Toán

Âm nhạc

Tuần 25

Thể dục

KPKH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc 

THỜI KHOÁ BIỂU THÁNG 3: CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT +PTGT

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 26

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

Tuần 27

Thể dục

KPKH

Văn học

Tạo hình

Âm nhạc

Tuần 28

Thể dục

KPKH

Văn học

Toán

Âm nhạc

Tuần 29

Thể dục

KPKH

Toán

Tạo hình

Âm nhạc 

THỜI KHOÁ BIỂU THÁNG 4

CHỦ ĐỀ: NƯỚC VÀ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 30

Thể dục

KPKH

Văn học

Toán

Âm nhạc

Tuần 31

Thể dục

KPKH

Văn học

Toán

Tạo hình

Tuần 32

Thể dục

KPKH

Văn học

Tạo hình

Âm nhạc

Tuần 33

Thể dục

KPXH

Văn học

Toán

Tạo hình 

THỜI KHOÁ BIỂU THÁNG 5

CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG- ĐẤT NƯỚC- BÁC HỒ

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 34

Thể dục

KPXH

Văn học

Toán

Âm nhạc

Tuần 35

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc  

         TỔ TRƯỞNG CM                                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                        (Đã ký)

 

               Võ Thị Uyến                                          Nguyễn Thị Kim Oanh

 


TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Phan Thị Dược
Phan Thị Dược
Hiệu trưởng
Cao Thị Minh Huệ
Cao Thị Minh Huệ
Văn phòng - 0943822035
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3883316 * Email: mnanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com