THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 45
Số lượt truy cập: 4538980
QUẢNG CÁO
Thời khóa biểu khối mẫu giáo Nhỡ 18/12/2018 10:31:09 SA

PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI MG NHỠ NĂM HỌC 2018-2019

 

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 8

CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MẦM NON 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

KPXH

Văn học

Tạo hình

Âm nhạc

  

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 9

CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MẦM NON + BẢN THÂN

(1 TUẦN) (TUẦN 1  TỪ  27/8 - 31/8/2018) 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 2

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

Tuần 4

Văn học

KPKH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

Tuần 5

Thể dục

KHKH

Văn học

Tạo hình

Toán

  

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 10

CHỦ ĐỀ TRƯỜNG BẢN THÂN+GIA ĐÌNH

( 4 TUẦN) (TUẦN 2 - 5  TỪ 3/9 - 28/9/2018)

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 6

Thể dục

KPXH

Văn học

Tạo hình

Toán

Tuần 7

Thể dục

KPKH

Văn học

Toán

Âm nhạc

Tuần 8

Văn học

KPXH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

Tuần 9

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

 

THỜI KHOÁ BIỂU THÁNG 11 - CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH + NGHỀ NGHIỆP

( 5 TUẦN)(TUẦN 10 - 14 TỪ  29/10 – 30/11/2018) 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 10

Văn học

KPXH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

Tuần 11

Thể dục

KPXH

Văn học

Tạo hình

Âm nhạc

Tuần 12

Thể dục

KPXH

Văn Học

Tạo hình

Âm nhạc

Tuần 13

Thể dục

KPXH

Văn học

Toán

Âm nhạc

Tuần 14

Thể dục

KPXH

Văn học

Toán

Âm nhạc

 

                   THỜI KHOÁ BIỂU THÁNG 12 NGHỀ NGHIỆP+ TGTV

                 ( 4 TUẦN) (TUẦN 15 - 18 TỪ  03/12 – 28/12/ 2018 )

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 15

Thể dục

KPXH

Văn học

Toán

Âm nhạc

Tuần 16

Thể dục

KPXH

Văn học

Toán

Âm nhạc

Tuần 17

Thể dục

KPKH

Văn học

Tạo hình

Toán

Tuần 18

Thể dục

KPKH

Văn học

Tạo hình

Âm nhạc

  

              THỜI KHOÁ BIỂU THÁNG 01/ 2019 : TGTV + TẾT VÀ MÙA XUÂN

                ( 4 TUẦN) (TUẦN 19 - 23 TỪ  31/12 – 01/02/2019)

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 19

Thể dục

KPKH

Văn học

Tạo hình

Âm nhạc

Tuần 20

Văn học

KPKH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

Tuần 21

Thể dục

KPKH

Văn học

Toán

Âm nhạc

Tuần 22

Thể dục

KPXH

Văn học

Tạo hình

Âm nhạc

Tuần 23

Thể dục

KPXH

Văn học

Tạo hình

Toán

 

                 THỜI KHOÁ BIỂU THÁNG 02/ 2019 TẾT VÀ MÙA XUÂN

                  ( 2 TUẦN) (TUẦN 24 - 25  TỪ  18/2 – 01/03/2019)  

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 24

Thể dục

KPKH

Văn học

Toán

Âm nhạc

Tuần 25

Văn học

KPXH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

 

  THỜI KHOÁ BIỂU THÁNG 03/ 2019 : TGĐV + NGÀY 8/3

( 4 TUẦN) (TUẦN 26 - 29 TỪ  4/3 – 29/3/2019)

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 26

Thể dục

KPKH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

Tuần 27

Thể dục

KPKH

Văn học

Tạo hình

Âm nhạc

Tuần 28

Thể dục

KPKH

Văn học

Tạo hình

Toán

Tuần 29

Thể dục

KPKH

Văn học

Tạo hình

Toán

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU THÁNG 04/ 2019 : GT+ HTTN

( 4 TUẦN) (TUẦN 30 - 33  TỪ 01/04- 26/04/2019)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 30

Thể dục

KPKH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

Tuần 31

Văn học

KPKH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

Tuần 32

Thể dục

KPKH

Văn học

Tạo hình

Toán

Tuần 33

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc 

             THỜI KHOÁ BIỂU THÁNG 5: CHỦ ĐỀ  QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC - BÁC HỒ

                      ( 2 TUẦN) (TUẦN 34 - 35 TỪ  6/5 – 17/5/2019 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 34

Thể dục

KPXH

Văn học

Toán

Âm nhạc

Tuần 35

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc 

TỔ TRƯỞNG CM                                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                               (Đã ký)

 

     Nguyễn Thị Tuyết                                  Nguyễn Thị Kim Oanh

 

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Phan Thị Dược
Phan Thị Dược
Hiệu trưởng
Cao Thị Minh Huệ
Cao Thị Minh Huệ
Văn phòng - 0943822035
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3883316 * Email: mnanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com