THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 311
Số lượt truy cập: 4013448
QUẢNG CÁO
Thời khóa biểu khối MG Bé 05/11/2019 4:01:35 CH


    PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY            Độclập – Tự do – Hạnh phúc

 

THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI BÉ NĂM HỌC 2019 - 2020
TD: 35 tiết; KPXH-KH: 35 tiết; Toán: 26 tiết; Âm nhạc: 27 tiết; Tạo hình: 25 tiết; Văn học: 27 tiết
Tổng cộng: 175 tiết/35 tuần

 

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 8- CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MẦM NON (1 TUẦN)

(TUẦN 1  TỪ  26/8 - 30/8/2019)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

KPXH

 

Văn học

Toán

Âm nhạc

 

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 9 - CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MẦM NON

+ BẢN THÂN ( 4 TUẦN)

(TUẦN 2 - 5  TỪ 2/9 - 27/9/2019)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

KPKH

Văn học

Toán

Tạo hình

Tuần 3

Thể dục

KPKH

Văn học

Toán

Tạo hình

Tuần 4

Thể dục

KPKH

Văn học

Tạo hình

Âm nhạc

 

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 10 - CHỦ ĐỀ TRƯỜNG BẢN THÂN+GIA ĐÌNH

(5 TUẦN)

(TUẦN 6- 9  TỪ 30/09 – 01/11/2019 )


Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

KPKH

Văn học

Toán

Tạo hình

Tuần 2

Thể dục

KPKH

Văn học

Tạo hình

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

KPXH

Văn học

Toán

Âm nhạc

Tuần 4

Thểdục

KPXH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

Tuần 5

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

  

THỜI KHOÁ BIỂU THÁNG 11 - CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH + NGHỀ NGHIỆP 

( 4 TUẦN)

(TUẦN 10 - 14 TỪ  04/11 – 29/11/2019)


Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

KPXH

Văn học

Tạo hình

Toán

Tuần 2

Thể dục

KPXH

Văn học

Tạo hình

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

KPXH

Văn học

Toán

Âm nhạc

Tuần 4

Thể dục

KPXH

Văn học

Toán

Âm nhạc

 

THỜI KHOÁ BIỂU THÁNG 12 NGHỀ NGHIỆP+ TGTV ( 4 TUẦN)

(TUẦN 15 - 18 TỪ  02/12 – 27/12/ 2019 )


Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

KPXH

Văn học

Toán

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

KPXH

Văn học

Toán

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

KPKH

Văn học

Toán

Tạo hình

Tuần 4

Thể dục

KPKH

Văn học

Tạo hình

Âm nhạc

 

THỜI KHOÁ BIỂU THÁNG 01/ 2020 : TGTV + TẾT VÀ MÙA XUÂN ( 4 TUẦN)

(TUẦN 19 - 23 TỪ  30/12 – 24/01/2020)


Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

KPKH

Văn học

Tạo hình

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

KPKH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

KPXH

Văn học

Toán

Âm nhạc

Tuần 4

Thể dục

KPKH

Văn học

Tạo hình

Âm nhạc

 

 THỜI KHOÁ BIỂU THÁNG 02/ 2020 : TẾT VÀ MÙA XUÂN ( 3 TUẦN)

(TUẦN 24 - 25  TỪ  10/02 – 28/02/2020)


Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

KPKH

Văn học

Toán

Tạo hình

Tuần 2

Thể dục

KPKH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

KPKH

Văn học

Tạo hình

Âm nhạc

 

THỜI KHOÁ BIỂU THÁNG 03/2020 : TGĐV + NGÀY 8/3 ( 4 TUẦN)

(TUẦN 26 - 29 TỪ 02 /3 – 27/3/2020)


Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

KPKH

Văn học

Tạo hình

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

KPKH

Văn học

Toán

Âm nhạc

Tuần 4

Thể dục

KPKH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

 

THỜI KHOÁ BIỂU THÁNG 04/2020 : GT+ HTTN ( 4 TUẦN)

(TUẦN 30 - 33  TỪ 30/03- 24/04/2020)


Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

KPKH

Văn học

Toán

Tạo hình

Tuần 2

Thể dục

KPKH

Văn học

Toán

Tạo hình

Tuần 3

Thể dục

KPKH

Văn học

Toán

Âm nhạc

Tuần 4

Thể dục

KPKH

Văn học

Tạo hình

Âm nhạc

 

THỜI KHOÁ BIỂU THÁNG 5: CHỦ ĐỀ  QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC - BÁC HỒ ( 2 TUẦN)

(TUẦN 34 - 35 TỪ  4/5 – 15/5/2020)


Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

KPXH

Văn học

Toán

Âm nhạc

Tuần 2   

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

 

TỔ TRƯỞNG CM                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đãký)

         Võ Thị Tuyết Trinh                           Nguyễn Thị Kim Oanh

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Phan Thị Dược
Phan Thị Dược
Hiệu trưởng
Cao Thị Minh Huệ
Cao Thị Minh Huệ
Văn phòng - 0943822035
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3883316 * Email: mnanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com