THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 22
Số lượt truy cập: 5073976
QUẢNG CÁO
Thòi khóa biểu khối Nhà trẻ 23/09/2020 7:17:29 CH

   PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 THỜI KHOÁ BIỂU NHÀ TRẺ  NĂM HỌC 2020-2021

 THÁNG 9/2020 - CHỦ ĐỀ BÉ VÀ CÁC BẠN (4 TUẦN).

  (TUẦN 1 - 4  TỪ 07/9- 02/10/2020)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 4

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

 

THÁNG 10 - CHỦ ĐỀ ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI CỦA BÉ

(TUẦN 5 - 8) TỪ 05/10- 30/10/2020)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 4

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

 

THÁNG 11 - CHỦ ĐỀ CÁC CÔ CÁC BÁC TRONG TMN+ MẸ VÀ

NHỮNG NGƯỜI THÂN CỦA BÉ  (4 TUẦN)

(TUẦN 9- 12 TỪ 02/11- 27/11/2020)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 4

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc


THÁNG 12-  MẸ VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN CỦA BÉ+

CÂY, RAU HOA VÀ QUẢ (5 TUẦN)

  (TUẦN 13 - 17 TỪ 30/11/2020- 01/01/2021)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 4

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 5

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

 

THÁNG 01/ 2021 : CÂY, RAU VÀ HOA QUẢ +

TẾT VÀ MÙA XUÂN ( 4 TUẦN).

(TUẦN 18 - 21:  TỪ 04/01- 29/01/2021)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 4

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

  

THÁNG 02/2021 : TẾT VÀ MÙA XUÂN+ NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU 8/3

(2 TUẦN) (TUẦN 22 - 23:  TỪ 01/02- 26/02/2021)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

 

THÁNG 03/2021 : NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU, 8/3+ PTGT

 (5 TUẦN) (TUẦN 24 - 28:  TỪ 01/03- 02/04/2021)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 4

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 5

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

 


THÁNG 04/2021 : PTGT +  HTTN (4 TUẦN)

(TUẦN 29 - 32:  TỪ 05/04- 30/04/2021)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 4

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

  

THÁNG 05/2021:  HTTN+ BÉ LÊN MẪU GIÁO  ( 3TUẦN)

(TUẦN 32 - 35:  TỪ 03/05- 21/05/2021)

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

PTNT

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

 

TD: 35 tiết; PTNT: 35 tiết;  Âm nhạc: 35 tiết;

Tạo hình: 35 tiết; Văn học: 35 tiết

Tổng cộng: 175 tiết/35 tuần

 

            TỔ TRƯỞNG CM                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                        (Đã ký)

            Hoàng Thị Nhị                       Đặng Thị Khuyến

   

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Phan Thị Dược
Phan Thị Dược
Hiệu trưởng
Cao Thị Minh Huệ
Cao Thị Minh Huệ
Văn phòng - 0943822035
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3883316 * Email: mnanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com