THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 54
Số lượt truy cập: 4812436
QUẢNG CÁO
Thời khóa biểu khối MG Nhỡ 28/11/2019 8:28:37 SA

  PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

               THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI MG NHỠ - NĂM HỌC 2019-2020

                               THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 8/2019

                                     CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MẦM NON 

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

KPXH

Văn học

Tạo hình

Âm nhạc

  

                               THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 9/2019

                 CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MẦM NON + BẢN THÂN (4 tuần)

                           (TUẦN 2-5  TỪ  2/9 - 27/9/2019) 

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 2

Thể dục

KPXH

Toán

Văn học

Tạo hình

Tuần 3

Thể dục

KPXH

Toán

Tạo hình

Âm nhạc

Tuần 4

Thể dục

KPKH

Toán

Tạo hình

Âm nhạc

Tuần 5

Tạo hình

KHKH

Toán

Văn học

Âm nhạc

  

                              THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 10/2019

                   CHỦ ĐỀ TRƯỜNG BẢN THÂN+GIA ĐÌNH (5 tuần)

                             (TUẦN 6 - 10  TỪ 30/9 - 1/11/2019)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 6

Thể dục

KPXH

Toán

Văn học

Âm nhạc

Tuần 7

Thể dục

KPKH

Toán

Văn học

Âm nhạc

Tuần 8

Thể dục

KPXH

Toán

Tạo hình

Âm nhạc

Tuần 9

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 10

Tạo hình

KPXH

Toán

Văn học

Âm nhạc

    

                             THỜI KHOÁ BIỂU THÁNG 11/2019

                     CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH + NGHỀ NGHIỆP (4 tuần)

                   (TUẦN 11 - 14 TỪ  4/1129/11/2019) 

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 11

Thể dục

KPXH

Toán

Văn học

Tạo hình

Tuần 12

Thể dục

KPXH

Toán

Văn học

Âm nhạc

Tuần 13

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 14

Tạo hình

KPXH

Toán

Văn học

Âm nhạc

 

                             THỜI KHOÁ BIỂU THÁNG 12/2019

                               NGHỀ NGHIỆP+ TGTV (4 tuần)

                          (TUẦN 15 - 18 TỪ  02/12 – 27/12/ 2019 )

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 15

Thể dục

KPXH

Toán

Văn học

Tạo hình

Tuần 16

Thể dục

KPXH

Toán

Văn học

Âm nhạc

Tuần 17

Thể dục

KPKH

Toán

Tạo hình

Âm nhạc

Tuần 18

Thể dục

KPKH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc  

                                    

THỜI KHOÁ BIỂU THÁNG 01/ 2019

                         TGTV + TẾT VÀ MÙA XUÂN (4 tuần)

                   (TUẦN 19 - 22 TỪ  30/12 – 24/01/2020)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 19

Thể dục

KPKH

Toán

Văn học

Tạo hình

Tuần 20

Thể dục

KPKH

Toán

Văn học

Âm nhạc

Tuần 21

Thể dục

KPKH

Toán

Tạo hình

Âm nhạc

Tuần 22

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

 

                              THỜI KHOÁ BIỂU THÁNG 05/2020

                       (TUẦN 01 - 04  TỪ  04/5 – 29/05/2020)  


Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

KPXH

Toán

Văn học

Tạo hình

Tuần 2

Thể dục

KPXH

Toán

Văn học

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

KPKH

Toán

Văn học

Toán

Tuần 4

Thể dục

KPKH

Toán

Văn học

Âm nhạc

                              THỜI KHOÁ BIỂU THÁNG 06/ 2020

                               (TUẦN 5 - 8 TỪ  1/6 – 29/6/2020)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

KPXH

Toán

Văn học

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

KPKH

Toán

Văn học

Âm nhạc

Tuần 4

Tạo hình

KPKH

Toán

Văn học

Âm nhạc

THỜI KHOÁ BIỂU THÁNG 07/2020

       (TUẦN 9 - 10 TỪ  29/6 – 10/7/2020)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

KPXH

Toán

Văn học

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

KPXH

Toán

Tạo hình

Âm nhạc


        TỔ TRƯỞNG CM                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                               (Đã ký)

          Võ Thị Uyến                          Nguyễn Thị Kim Oanh

 

 

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Phan Thị Dược
Phan Thị Dược
Hiệu trưởng
Cao Thị Minh Huệ
Cao Thị Minh Huệ
Văn phòng - 0943822035
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3883316 * Email: mnanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com