THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 47
Số lượt truy cập: 4614132
QUẢNG CÁO
Thời khóa biểu khối MG Lớn 02/12/2019 4:07:19 CH

   PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI MG LỚN. NĂM HỌC 2019 – 2020

 

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 8/2019

 CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON (1 TUẦN)

(TUẦN 1. TỪ NGÀY 26/8 – 30/8/2019)

  

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

KPXH

LQCC

Toán

Âm nhạc

 

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 9/2019

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON + BẢN THÂN (4 TUẦN)

(TUẦN 2 – 5. TỪ NGÀY 02/9 – 27/9/2019)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 2

Văn học

KPXH

LQCC

Toán

Tạo hình

Tuần 3

Thể dục

KPXH

Văn học

Toán

Tạo hình

Tuần 4

Văn học

KPXH

LQCC

Toán

Âm nhạc

Tuần 5

Văn học

KPXH

TCCC

Toán

Tạo hình

 

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 10/2019

CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN + GIA ĐÌNH (5 TUẦN)

(TUẦN 6 – 10. TỪ NGÀY 30/9 – 1/11/2019)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 6

 Văn học

 KPXH

LQCC

 Toán

 Tạo hình

Tuần 7

Thể dục

 KPXH

LQCC

Toán

Tạo hình

Tuần 8

 Thể dục

KPXH

Văn học

Toán

Âm nhạc

Tuần 9

 Văn học

KPXH

TCCC

Tạo hình

Âm nhạc

Tuần 10

LQCC

KPXH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

 

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 11/2019

 CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH + NGHỀ NGHIỆP (4 TUẦN)

(TUẦN 11 - 14. TỪ NGÀY 4/11 - 29/11/9

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 11

 Thể dục

KPKH

Văn học

Toán

Tạo hình

Tuần 12

 Thể dục

KPXH

 TCCC

Tạo hình

Âm nhạc

Tuần 13

Văn học

KPXH

LQCC

Toán

Âm nhạc

Tuần 14

Thể dục

KPXH

Văn học

Tạo hình

Âm nhạc

  

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 12/2019

CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP + THỰC VẬT (4 TUẦN)

(TUẦN 15 - 18. TỪ NGÀY 02/12/2019 - 27/12/2019)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 15

Thể dục

KPKH

TCCC

Toán

Âm nhạc

Tuần 16

Thể dục

KPKH

Văn học

Toán

Tạo hình

Tuần 17

Thể dục

KPKH

Văn học

Toán

Âm nhạc

Tuần 18

Văn học

KPKH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

 

  THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 01/2020

  CHỦ ĐỀ: THỰC VẬT + TẾT - MÙA XUÂN (5 TUẦN)

(TUẦN 19 - 22. TỪ NGÀY 30/12/2019 - 24/01/2020)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 19

Thể dục

KPKH

LQCC

Toán

Âm nhạc

Tuần 20

Thể dục

KPKH

Văn học

Toán

Tạo hình

Tuần 21

TCCC

KPXH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

Tuần 22

Thể dục

KPKH

LQCC

Toán

Văn học

   THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 05/2020

(4 TUẦN TỪ NGÀY 04/05/2020 - 29/05/2020)

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Văn học

KPKH

TCCC

Toán

Tạo hình

Tuần 2

Thể dục

KPXH

LQCC

Toán

Tạo hình

Tuần 3

Văn học

KPKH

TCCC

Toán

Âm nhạc

Tuần 4

Thể dục

KPKH

LQCC

Toán

Văn học

                                 THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 06/2020

(4 TUẦN TỪ NGÀY 01/06/2020 - 26/06/2020)

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 5

Thể dục

KPKH

LQCC

Toán

Âm nhạc

Tuần 6

Văn học

KPKH

LQCC

Toán

KPKH

Tuần 7

Thể dục

KPKH

TCCC

Toán

Âm nhạc

Tuần 8

Thể dục

KPXH

Văn học

Tạo hình

Tạo hinh

     THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 07/2020

                    (2 TUẦN TỪ NGÀY 29/06/2020 - 10/07/2020)

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 9

Thể dục

KPKH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

Tuần 10

Văn học

KPXH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

        TỔ TRƯỞNG CM               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                            (Đã ký)

 

          Võ Thị                           Nguyễn Thị Kim Oanh

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Phan Thị Dược
Phan Thị Dược
Hiệu trưởng
Cao Thị Minh Huệ
Cao Thị Minh Huệ
Văn phòng - 0943822035
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3883316 * Email: mnanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com