THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 118
Số lượt truy cập: 5157638
QUẢNG CÁO
Thời khóa biểu khối Mâu giáo Bé 04/10/2020 3:17:31 CH

   PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI BÉ NĂM HỌC 2020 - 2021
TD: 35 tiết; KPXH-KH: 35 tiết; Toán: 26 tiết; Âm nhạc: 27 tiết; Tạo hình: 25 tiết; Văn học: 27 tiết
Tổng cộng: 175 tiết/35 tuần

 

 THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 9/2020 - CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MẦM NON

( 3 TUẦN) (TUẦN 1 - 3  TỪ 7/9 - 25/9/2020)

 

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

Tuần 1

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

 

Tuần 2

Thể dục

KPXH

Văn học

Toán

Âm nhạc

 

Tuần 3

Thể dục

KPXH

Văn học

Toán

Tạo hình

 

  

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 10/2020 - CHỦ ĐỀ TRƯỜNG BẢN THÂN + GIA ĐÌNH

( 5 TUẦN)(TUẦN 4- 8  TỪ 5/10 – 30/10/2020 )

 

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

Tuần 4

Thể dục

KPXH

Văn học

Toán

Tạo hình

 

Tuần 5

Thể dục

KPKH

Văn học

Tạo hình

Âm nhạc

 

Tuần 6

Thể dục

KPKH

Văn học

Toán

Âm nhạc

 

Tuần 7

Thể dục

KPKH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

 

Tuần 8

Thể dục

KPXH

Văn học

Toán

Tạo hình

 

  

THỜI KHOÁ BIỂU THÁNG 11/2020 - CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH + NGHỀ NGHIỆP

( 4 TUẦN) (TUẦN 9 - 12 TỪ  02/11 – 27/11/2020) 

 

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

Tuần 9

Thể dục

KPXH

Văn học

Tạo hình

Toán

 

Tuần 10

Thể dục

KPXH

Văn học

Tạo hình

Âm nhạc

 

Tuần 11

Thể dục

KPXH

Văn học

Toán

Âm nhạc

 

Tuần 12

Thể dục

KPXH

Văn học

Toán

Âm nhạc

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU THÁNG 12/2020 NGHỀ NGHIỆP+ TGTV ( 5 TUẦN)

(TUẦN 13 - 17 TỪ  30/11 – 01/01/ 2021 )

  

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

Tuần 13

Thể dục

KPXH

Văn học

Toán

Âm nhạc

 

Tuần 14

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

 

Tuần 15

Thể dục

KPXH

Văn học

Toán

Tạo hình

 

Tuần 16

Thể dục

KPKH

Văn học

Tạo hình

Âm nhạc

 

Tuần 17

Thể dục

KPKH

Văn học

Toán

Tạo hình

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU THÁNG 01/2021 : TGTV + TẾT VÀ MÙA XUÂN

             ( 4 TUẦN)(TUẦN 18 - 21 TỪ  04/1 – 29/01/2021)                      

 

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

Tuần 18

Thể dục

KPKH

Văn học

Tạo hình

Âm nhạc

 

Tuần 19

Thể dục

KPKH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

 

Tuần 20

Thể dục

KPKH

Văn học

Toán

Âm nhạc

 

Tuần 21

Thể dục

KPXH

Văn học

Tạo hình

Âm nhạc

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU THÁNG 02/2021 : TẾT VÀ MÙA XUÂN ( 2 TUẦN)

(TUẦN 24 - 25  TỪ  01/02 – 26/02/2021)

 

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

Tuần 22

Thể dục

KPXH

Văn học

Toán

Tạo hình

 

Tuần 23

Thể dục

KPKH

Văn học

Toán

Âm nhạc

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU THÁNG 03/2021 : TGĐV + PTGT ( 5 TUẦN)

                                  (TUẦN 24 - 28 TỪ 01 /3 – 02/4/2021)         

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

Tuần 24

Thể dục

KPKH

Văn học

Toán

Âm nhạc

 

Tuần 25

Thể dục

KPXH

Văn học

Tạo hình

Âm nhạc

 

Tuần 26

Thể dục

KPKH

Văn học

Toán

Âm nhạc

 

Tuần 27

Thể dục

KPKH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

 

Tuần 28

Thể dục

KPKH

Văn học

Tạo hình

Âm nhạc

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU THÁNG 04/2020 : PTGT+ HTTN ( 4 TUẦN)

                                 (TUẦN 29 - 32  TỪ 05/04- 30/04/2021)                 

 

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

Tuần 29

Thể dục

KPKH

Văn học

Toán

Tạo hình

 

Tuần 30

Thể dục

KPKH

Văn học

Toán

Âm nhạc

 

Tuần 31

Thể dục

KPKH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

 

Tuần 32

Thể dục

KPKH

Văn học

Tạo hình

Âm nhạc

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU THÁNG 5: CHỦ ĐỀ  HTTN + QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC - BÁC HỒ ( 3 TUẦN)(TUẦN 33 - 35 TỪ  3/5 – 21/5/2020)

  

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 33

Thể dục

KPKH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

Tuần 34   

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

Tuần 35

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc


       

TỔ TRƯỞNG CM                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                   (Đã ký)

           Vo Thị Bé                                     Nguyễn Thị Kim Oanh

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Phan Thị Dược
Phan Thị Dược
Hiệu trưởng
Cao Thị Minh Huệ
Cao Thị Minh Huệ
Văn phòng - 0943822035
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3883316 * Email: mnanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com