THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 40
Số lượt truy cập: 5240305
QUẢNG CÁO
KHỐI MẪU GIÁO NHỠ 23/10/2021 8:06:23 CH

    PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

             THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI NHỠ NĂM HỌC 2021 - 2022
      TD: 28 tiết; KPXH-KH: 35 tiết; Toán: 25 tiết; Âm nhạc: 26 tiết;

                          Tạo hình: 28 tiết; Văn học: 30 tiết
                          Tổng cộng: 175 tiết/35 tuần

       THỜI KHÓA BIỂU- CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MẦM NON ( 3 TUẦN)

                       (TUẦN 1 - 3 ) TỪ 06/9-24/9/2021

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

KPXH

Toán

Văn học

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

KPXH

Toán

Văn học

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

KPXH

Toán

Văn học

Tạo hình

       THỜI KHÓA BIỂU - CHỦ ĐỀ TRƯỜNG BẢN THÂN ( 4 TUẦN)

                      (TUẦN 4- 7 TỪ 27/9 – 22/10/2021 )

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 4

Thể dục

KPXH

Toán

Văn học

Âm nhạc

Tuần 5

Thể dục

KPKH

Toán

Tạo hình

Âm nhạc

Tuần 6

Thể dục

KPKH

Toán

Văn học

Tạo hình

Tuần 7

Thể dục

KPXH(KNS)

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

            THỜI KHOÁ BIỂU  - CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH ( 4 TUẦN)

                  (TUẦN 8 - 11 TỪ  25/10 – 19/11/2021)

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 8

Thể dục

KPXH

Toán

Văn học

Âm nhạc

Tuần 9

Thể dục

KPXH

Toán

Văn học

Tạo hình

Tuần 10

Thể dục

KPKH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 11

Tạo hình

KPXH

Toán

Văn học

Âm nhạc

             THỜI KHOÁ BIỂU - NGHỀ NGHIỆP ( 4 TUẦN)

               (TUẦN 12 - 15 TỪ  22/11 – 17/12/ 2021 )

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 12

Thể dục

KPXH

Toán

Tạo hình

Âm nhạc

Tuần 13

Thể dục

KPXH

Toán

Văn học

Tạo hình

Tuần 14

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 15

Tạo hình

KPKH

Toán

Văn học

Âm nhạc

       THỜI KHOÁ BIỂU THÁNG 01/ 2021 : TGTV ( 4 TUẦN)

               (TUẦN 16 - 19 TỪ  20/12 – 14/01/2022)

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 16

Thể dục

KPKH

Toán

Tạo hình

Âm nhạc

Tuần 17

Thể dục

KPKH

Toán

Văn học

Tạo hình

Tuần 18

Thể dục

KPKH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 19

Tạo hình

KPXH

Toán

Văn học

Âm nhạc

             THỜI KHOÁ BIỂU - TẾT VÀ MÙA XUÂN ( 2 TUẦN)

               (TUẦN 20 - 21  TỪ  17/01 – 28/01/2022)

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 20

Thể dục

KPXH

Toán

Văn học

Tạo hình

Tuần 21

Thể dục

KPKH

Toán

Tạo hình

Âm nhạc

                 THỜI KHOÁ BIỂU - ĐỘNG VẬT ( 4 TUẦN)

                   (TUẦN 22 - 25 TỪ 14/2 – 11/3/2022)

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 22

Thể dục

KPKH

Toán

Văn học

Âm nhạc

Tuần 23

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 24

Thể dục

KPKH

Toán

Văn học

Tạo hình

Tuần 25

Tạo hình

KPXH

Toán

Văn học

Âm nhạc

      THỜI KHOÁ BIỂU - PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ( 4 TUẦN)

                     (TUẦN 26 - 29  TỪ 14/03- 8/04/2021)

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 26

Thể dục

KPKH

Toán

Văn học

Âm nhạc

Tuần 27

Thể dục

KPKH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 28

Thể dục

KPKH

Toán

Tạo hình

Âm nhạc

Tuần 29

Tạo hình

KPKH

Toán

Văn học

Âm nhạc

            THỜI KHOÁ BIỂU - CHỦ ĐỀ  HTTN ( 3 TUẦN)

                 (TUẦN 30 - 32 TỪ  11/4 – 28/4/2022)

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 30

Thể dục

KPKH

Toán

Văn học

Âm nhạc

Tuần 31

Tạo hình

KPKH

Toán

Văn học

Âm nhạc

Tuần 32

Thể dục

KPKH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

          THỜI KHOÁ BIỂU - CHỦ ĐỀ BÁC HỒ ( 3 TUẦN)

                (TUẦN 33 - 35 TỪ  02/5 – 20/5/2022)

Tuần 33

Thể dục

KPXH

Toán

Văn học

Tạo hình

Tuần 34

Thể dục

KPXH

Toán

Văn học

Tạo hình

Tuần 35

Tạo hình

KPXH

Toán

Văn học

Âm nhạc

PHÓ HIỆU TRƯỞNG                    TỔ TRƯỞNG CM                                 

       (Đã ký)                                                         

            Đặng Thị Khuyến                          Võ Thị Uyến 

  

T

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Phan Thị Dược
Phan Thị Dược
Hiệu trưởng
Cao Thị Minh Huệ
Cao Thị Minh Huệ
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3883316 * Email: mnanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com