THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 16
Số lượt truy cập: 5240305
QUẢNG CÁO
KHỐI MẪU GIÁO LỚN 22/10/2021 7:24:15 CH

     

  PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

                     THỜI KHÓA BIỂU CHỦ ĐỀ:TRƯỜNG MẦM NON

                Thực hiện 3 tuần: Từ ngày 06/9 đến ngày 24/9/2021

 

 

Tuần/Thứ

 

Thứ 2

 

 

Thứ 3

 

Thứ 4

 

Thứ 5

 

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

 

KPXH

Toán

Văn học

 

Âm nhạc

 

Tuần 2

 

Thể dục

 

KPXH

 

Toán

 

CC

 

Âm nhạc

Tuần 3

 

Tạo hình

 

KPXH

Toán

Văn học

CC

 

                           THỜI KHÓA BIỂU CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN

            Thực hiện 4 tuần: Từ ngày 27/9 đến ngày 22/10/2021

           

 

Tuần/Thứ

 

 

Thứ 2

 

Thứ 3

 

Thứ 4

 

Thứ 5

 

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

KPXH

Toán

Văn học

CC

 

Tuần 2

 

 

Thể dục

 

KPKH

Toán

CC

Âm nhạc

Tuần 3

 

Tạo hình

KPKH

Toán

Văn học

CC

Tuần 4

 

Thể dục

 

KPKH

Toán

CC

 

Âm nhạc

 

 

                        THỜI KHOÁ BIỂU CHỦ ĐÊ: GIA ĐÌNH

            Thực hiện 4 tuần: Từ ngày 25/10 đến ngày 19/11/2021

 

 

Tuần/Thứ

 

 

Thứ 2

 

Thứ 3

 

Thứ 4

 

Thứ 5

 

Thứ 6

Tuần 1

 

Thể dục

 

KPXH

 

Toán

 

Văn học

 

CC

 

Tuần 2

 

 

Thể dục

 

KPKH

Toán

CC

Âm nhạc

Tuần 3

 

 

Tạo hình

KPKH

Toán

Văn học

CC

 

Tuần 4

 

 

Thể dục

 

KPKH

Toán

CC

 

Âm nhạc

 

  

                           THỜI KHOÁ BIỂU CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP

            Thực hiện 4 tuần: Từ ngày 22/11 đến ngày 17/12/2021

  

 

Tuần/Thứ

 

 

Thứ 2

 

Thứ 3

 

Thứ 4

 

Thứ 5

 

Thứ 6

Tuần 1

 

Thể dục

KPXH

Toán

CC

Âm nhạc

Tuần 2

 

Thể dục

KPXH

Toán

Văn học

CC

Tuần 3

 

Thể dục

KPXH

Tạo hình

CC

Âm nhạc

Tuần 4

 

Tạo hình

KPXH

Toán

Vănhọc

Âm nhạc

  

                             THỜI KHOÁ BIỂU CHỦ ĐỀ THỰC VẬT

          Thực hiện 4 tuần: Từ ngày 20/12 đến ngày 14/01/2022

 

 

Tuần/Thứ

 

 

Thứ 2

 

Thứ 3

 

Thứ 4

 

Thứ 5

 

Thứ 6

Tuần 1

 

Thể dục

KPKH

Toán

CC

Âm nhạc

Tuần 1

 

Tạo hình

KPKH

Toán

Văn học

CC

Tuần 1

 

Thể dục

KPKH

CC

Văn học

Âm nhạc

Tuần 1

 

Tạo hình

KPKH

Toán

CC

Âm nhạc

 

                        THỜI KHOÁ BIỂU CHỦ ĐỀ: TẾT VÀ MÙA XUÂN

                Thực hiện 2 tuần: Từ ngày 17/01 đến ngày 28/01/2022

  

 

Tuần/Thứ

 

 

Thứ 2

 

Thứ 3

 

Thứ 4

 

Thứ 5

 

Thứ 6

Tuần 1

 

Thể dục

KPXH

Toán

Văn học

Tạo hình

Tuần 2

 

Thể dục

KPKH

Toán

Tạo hình

Âm nhạc

 

                          THỜI KHOÁ BIỂU CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT

            Thực hiện 4 tuần: Từ ngày 14/02 đến ngày 11/3/2022

 

 

Tuần/Thứ

 

 

Thứ 2

 

Thứ 3

 

Thứ 4

 

Thứ 5

 

Thứ 6

Tuần 1

 

Thể dục

KPKH

Toán

CC

Âm nhạc

Tuần 2

 

Thể dục

KPKH

Tạo hình

Văn học

CC

Tuần 3

 

Thể dục

KPKH

Toán

Văn học

CC

Tuần 4

 

Tạo hình

KPXH

Toán

CC

Âm nhạc

 

                        THỜI KHOÁ BIỂU CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

                    Thực hiện 4 tuần: Từ ngày 14/3 đến ngày 08/4/2022

 

 

Tuần/Thứ

 

 

Thứ 2

 

Thứ 3

 

Thứ 4

 

Thứ 5

 

Thứ 6

 

Tuần

 

Thể dục

 

KPKH

 

Toán

 

Văn học

 

CC

 

 

Tuần

 

 

Thể dục

 

KPKH

 

CC

 

Văn học

 

Âm nhạc

 

 

Tuần

 

 

Thể dục

 

KPKH

 

Toán

 

 CC

 

Tạo hình

 

 

Tuần

 

 

Tạo hình

 

KPKH

 

Toán

 

CC

 

Âm nhạc

 

 

                                  THỜI KHOÁ BIỂU CHỦ ĐỀ: HTTN

          Thực hiện 3 tuần: Từ ngày 11/4 đến ngày 28/4/2022

 

 

Tuần/Thứ

 

 

Thứ 2

 

Thứ 3

 

Thứ 4

 

Thứ 5

 

Thứ 6

 

Tuần 1

 

Thể dục

KPKH

Toán

CC

Âm nhạc

 

Tuần 2

 

Tạo hình

KPKH

Toán

Văn học

CC

 

Tuần 3

 

Thể dục

KPKH

Tạo hình

CC

Âm nhạc

 

                        THỜI KHOÁ BIỂU CHỦ ĐỀQUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC - BÁC HỒ

                             Thực hiện 4 tuần: Từ ngày 27/9 đến ngày 22/10/2021

 

 

Tuần/Thứ

 

 

Thứ 2

 

Thứ 3

 

Thứ 4

 

Thứ 5

 

Thứ 6

 

Tuần 1

 

 

Thể dục

 

KPXH

 

Toán

 

CC

 

Tạo hình

 

Tuần 2

 

 

Thể dục

 

KPXH

 

Tạo hình

 

Văn học

 

CC

 

 

Tuần 3

 

Tạo hình

 

KPXH

 

Toán

 

Văn học

 

Âm nhạc

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG                          TỔ TRƯỞNG CM                                 

       (Đã ký)                                                        

        Đặng Thị Khuyến                              Võ Thị Tuyết Trinh 

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Phan Thị Dược
Phan Thị Dược
Hiệu trưởng
Cao Thị Minh Huệ
Cao Thị Minh Huệ
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3883316 * Email: mnanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com