THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 35
Số lượt truy cập: 5005086
QUẢNG CÁO
Thời khóa biểu khối mâu giáo Lớn 07/10/2020 7:38:19 CH

    PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  

THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI MG LỚN NĂM HỌC 2020- 2021

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 9/2020

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON (3 TUẦN)

     (TUẦN 1-3. TỪ NGÀY 7/9 – 25/9/2020)

 

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

KPXH

Văn học

Toán

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

KPXH

LQCC

Văn học

Âm nhạc

Tuần 3

Văn học

KPXH

LQCC

Toán

Tạo hình


THỜI KHÓA BIỂU THÁNG
10/2020

CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN+ GIA ĐÌNH (5 TUẦN)

(TUẦN 4 – 8. TỪ NGÀY 28/9 – 30/10/2020)

  

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 4

Thể dục

KPKH

LQCC

Toá

Tạo hình

Tuần 5

Thể dục

 KPKH

Văn học

Tạo hình

Âm nhạc

Tuần 6

 Văn học

KPKH

LQCC

Toán

Âm nhạc

Tuần 7

Văn học

 KPXH

TCCC

Toán

Âm nhạc

Tuần 8

Tạo hình

KPXH

Văn học

Toán

Âm nhạc

THỜI KHOÁ BIỂU THÁNG 11/2020 - CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH+ NGHỀ NGHIỆP

            (4 TUẦN) (TUẦN 9 – 12. TỪ NGÀY 2/11 – 27/11/2020)

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 9

 Văn học

 KPXH

Tạo hình

 Toán

Âm nhạc

Tuần 10

 Thề dục

KPXH

Văn học

Toán

Âm nhạc

Tuần 11

 Thể dục

KPXH

LQCC

Văn học

Tạo hình

Tuần 12

Thể dục

KPXH

TCCC

Toán

Tạo hình

THỜI KHOÁ BIỂU THÁNG 12/2020 CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP+ TGTV

                (5 TUẦN) (TUẦN 13 - 17. TỪ NGÀY 30/11 - 1/1/2021

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 13

Văn học

KPXH

LQCC

Toán

Âm nhạc

Tuần 14

Văn học

KPXH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

Tuần 15

Thể dục

KPXH

TCCC

Toán

Âm nhạc

Tuần 16

Thể dục

KPKH

Văn học

Tạo hình

Âm nhạc

Tuần 17

Thẻ dục

KPKH

Văn học

Toán

Tạo hình

 

     THỜI KHOÁ BIỂU THÁNG 01/ 2021 THỰC VẬT+ TẾT VÀ MÙA XUÂN

          (4 TUẦN) (TUẦN 18 - 21. TỪ NGÀY 4/1/2021 - 29/1/2021)

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 18

Văn học

KPKH

LQCC

Toán

Tạo hình

Tuần 19

Thể dục

KPKH

Văn học

Toán

Tạo hình

Tuần 20

Thể dục

KPKH

LQCC

Toán

Âm nhạc

Tuần 21

Thể dục

KPXH

TCCC

Toán

Âm nhạc

 

THỜI KHOÁ BIỂU THÁNG 02/ 2021 : CHỦ ĐỀ: TẾT - MÙA XUÂN

 (2 TUẦN) (TUẦN 22 - 23. TỪ NGÀY 1/2/2021 – 26/02/2021)

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 22

Thể dục

KPXH

LQCC

Toán

Âm nhạc

Tuần 23

Thể dục

KPKH

Văn học

Toán

Tạo hình

 

THỜI KHOÁ BIỂU THÁNG 03/ 2019 : - CHỦ ĐỀ:  ĐỘNG VẬT+ PTGT

 (5 TUẦN) (TUẦN 24 - 28. TỪ NGÀY 1/03/2021 - 2/04/2021

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 24

Thể dục

KPKH

Tạo hình

Toán

Âm nhạc

Tuần 25

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Toán

LQCC

Tuần26

Thể dục

KPKH

Văn học

Toán

LQCC

Tuần 27

TCCC

KPKH

Văn học

Toán

Âm nhạc

Tuần 28

Tạo hình

KPKH

Văn học

TCCC

Âm nhạc

 

THỜI KHOÁ BIỂU THÁNG 04/ 2021CHỦ ĐỀ: GIAO THÔNG+HTTN 

            (4 TUẦN) (TUẦN 29 - 32. TỪ NGÀY 05/4/2020 - 30/4/2021)

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 29

Thể dục

KPKH

Văn học

Toán

Tạo hình

Tuần 30

Thể dục

KPKH

Văn học

Toán

Tạo hình

Tuần 31

Thể dục

KPKH

Văn học

Toán

LQCC

Tuần 32

Thể dục

KPKH

Văn học

LQCC

Âm nhạc

 

THỜI KHOÁ BIỂU THÁNG 5: - CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG - ĐẤT NƯỚC - BÁC HỒ

 (3 TUẦN) (TUẦN 33 - 35. TỪ NGÀY 03/5/2021 - 21/5/2021)

Tuần/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 33

Thể dục

KPKH

Toán

Văn học

Tạo hình

Tuần 34

  Thể dục

KPXH

Toán

Tạo hình

Âm nhạc

Tuần 35

Tạo hình

KPXH

Văn học

TCCC

Âm nhạc

 

TỔ TRƯỞNG CM                                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                        (Đã ký)

 

  Võ Thị Uyến                                         Nguyễn Thị Kim Oanh

 

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Phan Thị Dược
Phan Thị Dược
Hiệu trưởng
Cao Thị Minh Huệ
Cao Thị Minh Huệ
Văn phòng - 0943822035
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3883316 * Email: mnanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com