THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 15
Số lượt truy cập: 5240305
QUẢNG CÁO
KHỐI NHÀ TRẺ 23/10/2021 11:20:33 SA

     PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

                          THỜI KHÓA BIỂU CHỦ ĐỀ: BÉ VÀ CÁC BẠN

            Thực hiện 4 tuần:  Từ ngày 06/09 đến ngày 01/10/2021.

                                          NĂM HỌC 2021-2022

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 4

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

 

            THỜI KHÓA BIỂU CHỦ ĐỀ: ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI CỦA BÉ

       Thực hiện 4 tuần: Từ ngày 04/10 đến ngày 29/10/2021

 

           

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 4

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

 

                        THỜI KHÓA BIỂU CHỦ ĐỀ: CÁC CÔ CÁC BÁC

                                    TRONG TRƯỜNG MẦM NON

               Thực hiện 3 tuần: Từ ngày 01/11 đến ngày 19/11/2021

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

 


THỜI KHÓA BIỂU CHỦ ĐỀ: MẸ VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN CỦA BÉ

 Thực hiện 4 tuần: Từ ngày 22/11 đến ngày 17/12/2021


 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 4

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc


 

             THỜI KHÓA BIỂU CHỦ ĐỀ: CÂY RAU VÀ HOA QUẢ

   Thực hiện 4 tuần: Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 07/01/2022

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 4

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

  

            THỜI KHÓA BIỂU CHỦ ĐỀ: TẾT VÀ MÙA XUÂN

      Thực hiện 3 tuần: Từ ngày 17/01 đến ngày 18/02/2022 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

 

                THỜI KHÓA BIỂU CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT

 Thực hiện 4 tuần: Từ ngày 21/02/2022 đến ngày 18/03/2022 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 4

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

  

          THỜI KHÓA BIỂU CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

     Thực hiện 4 tuần: Từ ngày 21/03/2022 đến ngày 15/04/2022

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 4

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

 

           THỜI KHÓA BIỂU CHỦ ĐỀ: HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN

   Thực hiện 4 tuần: Từ ngày 18/04/2022 đến ngày 06/05/2022

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 3

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 4

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

  

                 THỜI KHÓA BIỂU CHỦ ĐỀ: BÉ LÊN MẪU GIÁO

   Thực hiện 2 tuần: Từ ngày 09/05/2022 đến ngày 20/05/2022

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

Tuần 2

Thể dục

KPXH

Tạo hình

Văn học

Âm nhạc

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG                    TỔ TRƯỞNG CM                                 

       (Đã ký)                                                         

            Lê Thị Hải Yến                              Hoàng Thị Nhị 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Phan Thị Dược
Phan Thị Dược
Hiệu trưởng
Cao Thị Minh Huệ
Cao Thị Minh Huệ
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3883316 * Email: mnanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com