THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 18
Số lượt truy cập: 4812436
QUẢNG CÁO
BÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH TỪ NGUỒN VẬN ĐỘNG XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC NĂM HỌC: 2019-2020 22/06/2020 7:45:52 SA

    PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY             Độc lập – Tự do – Hạnh phúcBÁO CÁO 

               CÔNG KHAI TÀI CHÍNH TỪ NGUỒN VẬN ĐỘNG

XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC NĂM HỌC: 2018-2019

     Căn cứ Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 18/07/2017 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi bổ sung một số quy định về mức các loại phí, lệ phí, học phí, tỷ lệ phần trăm trích lại cho đơn vị thu phí tại Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

          Căn cứ Công văn số 1887/UBND-TCKH-GDĐT ngày 16 tháng 09 năm 2016 của UBND huyện Lệ Thủy về việc thực hiện các khoản thu, chi tại các trường thuộc Phòng GD&ĐT;   

          Căn cứ nhiệm vụ và nhu cầu phát triển giáo dục của nhà trường năm học 2019-2020;

          Được sự nhất trí của Hội cha mẹ học sinh, sự đồng ý của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Hội đồng giáo dục xã về kế hoạch thu, chi các khoản trong năm học 2019-2020.

Trường Mầm non An Thủy xin công khai tổng kinh phí đã thu được từ nguồn huy động xã hội hóa và các hạng mục đầu tư xây dựng, mua sắm cơ sở vật chất từ nguồn kinh phí XHHGD năm học 2019-2020 như sau:

Tổng kinh phí huy động được : Từ phụ huynh học sinh.

Tổng thu: 102.545.000đ

Các phần chi:

TT

Nội dung

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

1

Ti vi

Cái

02

18.500.000

37.000.000

 

2

Ghế nhựa  cho các cháu

Cái

100

195.000

19.500.000

 

3

Làm vườn cổ tích Lộc An

Bộ

 

 45.100.000

45.100.000

 

4

 Làm cỏ vườn cổ tích

Cái

01

 945.000

 945.000

 

Tổng cộng

 

 

102.545.000

 

 

Vậy trường Mầm non An Thủy xin công khai trước hội đồng sư phạm nhà trường,  Ban đại diện cha mẹ học sinh và toàn thể các bậc phụ huynh trong nhà trường được biết để cùng phối hợp thực hiện các hạng mục đã nêu trên.

HIỆU TRƯỞNG       CT CÔNG ĐOÀN          ĐDCMHS                                            

            (Đã ký)                  (Đã ký)                           (Đã ký)

 

        Phan Thị Dược      Đặng Thị Khuyến            Đỗ Văn Hùng

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Phan Thị Dược
Phan Thị Dược
Hiệu trưởng
Cao Thị Minh Huệ
Cao Thị Minh Huệ
Văn phòng - 0943822035
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3883316 * Email: mnanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com