THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 146
Số lượt truy cập: 4475137
QUẢNG CÁO
Công khai cơ sở giáo dục năm học 2019-2020. Biểu mẫu 01 30/09/2019 3:47:51 CH

Công khai cơ sở giáo dục năm học 2019-2020. Biểu mẫu 01

 (Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

     PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     THÔNG BÁO

         Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non

       năm học 2019-2020

 

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mẫu giáo

I

Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt đựợc

 

Tốt

Tốt

II

Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện

 

Tốt

Tốt

III

Kết quả đạt đưởc tên trẻ theo các lĩnh vực phát triển

 

Tốt

Tốt

IV

Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non

 

Khá đầy đủ

Khá đầy đủ

                                       An Thủy, ngày 10 tháng 09 năm2019

                                                 Thủ trưởng đơn vị

                                                         (Đã ký)

 

                                                                            Phan Thị Dược

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Phan Thị Dược
Phan Thị Dược
Hiệu trưởng
Cao Thị Minh Huệ
Cao Thị Minh Huệ
Văn phòng - 0943822035
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3883316 * Email: mnanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com