THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 29
Số lượt truy cập: 4812436
QUẢNG CÁO
KẾ HOẠCH CÁC KHOẢN THU, CHI NĂM HỌC 2019-2020 08/10/2019 2:21:26 CH

   PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                   An Thủy, ngày 26  tháng 8  năm 2019

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THU, CHI CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP CỦA HỌC SINH

ĐƠN VỊ MẦM NON AN THỦY NĂM HỌC 2019 - 2020

 

Căn cứ công văn số 1325/UBND-TCKH-GDĐT ngày 18/6/2018 về việc  hướng dẫn quản lý và sử dụng các khoản thu, chi ngoài quy định năm học 2018 – 2019.

Căn cứ Quyết định số 7888/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND huyện Lệ Thủy. Về việc ban hành Quy định một số chế độ tạm thời đối với cô nuôi ngoài biên chế trong các trường mầm non công lập có bán trú.

Căn cứ công văn số 1374/UBND-GDĐT – TCKH-NV ngày 20/10/2014. Về việc điều chỉnh Công văn số 1196/UBND-TCKH-GDĐT-NV ngày 10/9/2013

Căn cứ Thông tư 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 03 năm 2005 Quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Căn cứ NQ số 40/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 quy định về một số phí, lệ phí, học phí trên địa bàn Tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ công văn số 627/GD&ĐT ngày 11 tháng 7 năm 2019 về việc thực hiện các khoản thu nộp năm học 2019 – 2020.

Căn cứ điều kiện, tình hình thực tế của trường mầm non AnThủy năm học 2019-2020;

Để thực hiện tốt kế hoạch trong việc chăm sóc giáo dục các cháu ở trường mầm non và đem lại quyền lợi thiết thực, nhu cầu chính đáng cho con em học tại xã An Thủy. Trường Mầm non An Thủy  kính trình HĐND - UBND xã An Thủy, Ban đại diện cha mẹ học sinh cho phép nhà trường xây dựng kế hoạch thu, chi các khoản đóng góp của học sinh năm học 2019 - 2020 như sau:

Các khoản học sinh tham gia đóng góp trong nhà trường năm học 2019-2020/học sinh/năm học.

TT

Khoản thu

Tiền/năm/hs

 

Thời điểm thu

Đơn vị, tổ chức, cá nhân chủ trì thu

Ghi chú

1

Học phí

Theo nhóm lớp

 

 

 

1.1

Nhà trẻ

432.000đ/em/năm

T9 & T02

Nhà trường

Thu 2 đợt/năm

1.2

Mẫu giáo

432.000đ/em/năm

T9 & T02

Nhà trường

Thu 2 đợt/năm

2

Nước uống  (Khoáng bang)

99.000đ/em/năm

T9 & T02

Nhà trường

Thu 2 đợt/năm

3

Dụng cụ học tập

Theo nhóm lớp

 

 

 

3.1

Nhà trẻ

250.000đ/em/năm

Tháng 9

Nhà trường

Thu 01 đợt/năm

3.2

Lớp MG Bé

300.000đ/em/năm

Tháng 9

Nhà trường

Thu 01 đợt/năm

3.3

Lớp MG Nhỡ

300.000đ/em/năm

Tháng 9

Nhà trường

Thu 01 đợt/năm

3.4

Lớp MG Lớn

350.000đ/em/năm

Tháng 9

Nhà trường

Thu 01 đợt/năm

4

Tiền ăn bán trú 13.000đ/ngày, tiền cô nuôi 5.000đ/ngày

18.000đ/em/ngày

Thu theo ngày thực tế

Nhà trường

Thu theo ngày

5

Tiền Dịch vụ vệ sinh bán trú Trong đó gồm các khoản sau:

315.000/em năm

T9& T 02

Nhà trường

Thu 2 đợt/năm

5.1

Tiền hỗ trợ trực trưa

180.000đ/em/năm

T9& T 02

Nhà trường

Thu 2 đợt/năm

5.2

Tiền đồ dùng bán trú

45.000đ/em/năm

T9& T 02

Nhà trường

Thu 2 đợt/năm

5.3

Tiền đồ dùng vệ sinh

90.000đ/em/năm

T9& T 02

Nhà trường

Thu 2 đợt/năm

6

Tiền Bảo vệ

72.000đ/em/năm

Tháng 9

Nhà trường

Thu 01 đợt/năm  

7

CSVC, Xã hội hóa

 Tùy vào sự ủng hộ phụ huynh và các ĐV SXKD

09 tháng

Nhà trường

Trong năm học

Vậy, kính mong sự quan tâm, xem xét, xin ý kiến của Thường vụ Đảng ủy - Thường trực HĐND - UBND xã An Thủy, Ban đại diện hội cha mẹ học sinh ./.

        

           UBND XÃ AN THỦY                     TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY

               CHỦ TỊCH                                      HIỆU TRƯỞNG

               (Đã ký)                                            (Đã ký)                                 

 

            Võ Đình Thanh                                 Phan Thị Dược

 

                                      ĐẠI DIỆN HỘI CHA MẸ HỌC SINH

                                                       (Đã ký)

 

                                           Đỗ Văn Hùng

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Phan Thị Dược
Phan Thị Dược
Hiệu trưởng
Cao Thị Minh Huệ
Cao Thị Minh Huệ
Văn phòng - 0943822035
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3883316 * Email: mnanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com