THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 23
Số lượt truy cập: 5073976
QUẢNG CÁO
KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC NĂM HỌC 2019-2020 22/06/2020 9:30:07 SA

       UBND XÃ AN THỦY     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG MN AN THỦY             Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

  Số:  21 /KH- MN                    An Thủy, ngày 26 tháng  08 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

VẬN ĐỘNG XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC

  NĂM HỌC 2019-2020

I. Mục đích:

            Huy động các nguồn lực trong và ngoài nhà trường chăm lo cho giáo dục mầm non An Thủy, trong điều kiện ngân sách nhà nước còn hạn hẹp chưa đáp ứng được nhu cầu nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ nhằm tăng trưởng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho nhà trường.

II. Đối tượng hưởng lợi: Trường Mầm non An Thủy

III. Hình thức huy động các nguồn đóng góp:

- Cán bộ, giáo viên, phụ huynh trường Mầm non An Thủy, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài xã An Thủy.

- Ủng hộ trên tinh thần tự nguyện, không quy định mức đóng góp cụ thể.

     VI: Cách thức tổ chức thực hiện:

         1. Họp thống nhất về chủ trương và xây dựng Kế hoạch triển khai giữa Ban giám hiệu nhà trường, Hội đồng nhà trường với Ban đại diện cha mẹ học sinh. (Có biên bản kèm theo).

         - Lập kế hoạch công việc nêu rõ mục đích, đối tượng hưởng lợi, hình thức huy động tự nguyện, cách thức tổ chức thực hiện và dự  kiến sử dụng số tiền huy động được. (dự kiến mức chi cụ thể.)

         - Công khai Kế hoạch để tranh thủ thêm sự tham gia ý kiến của cán bộ, giáo viên, phụ huynh trong toàn trường.

2. Tham mưu và xin ý kiến của UBND xã An Thủy về chủ trương và kế hoạch  huy động, quản lý kinh phí từ xã hội hóa. Trình Phòng GD&ĐT thẩm định và phê duyệt Kế hoạch.

3. Quyết định thành lập Ban vận động xã hội hóa giáo dục. Trong đó: Trưởng ban là đ/c Hiệu trưởng; Phó trưởng ban là đ/c Trưởng Ban đại cha mẹ học sinh cấp trường,  giáo viên phụ trách chính, đại diện hội cha mẹ học sinh mỗi lớp làm thành viên.

4. Ban vận động gửi thư đến các tổ chức cá nhân về việc vận động đóng góp tự nguyện nhằm tăng trưởng cơ sở vật chất của trường.

5. Niêm yết công khai danh sách các tổ chức, cá nhân tự nguyện đóng góp trên trang thông tin điện tử của trường, bảng thông báo trong trường (được cập nhật kịp thời trong thời gian vận động đóng góp).

6. Lập thủ tục thu vào quỹ nhà trường số tiền thu được coi như ngân sách để quản lý theo dõi trên TK: 3378 (Tạm thu tạm chi khác).

7. Nhà trường quản lý việc sử dụng kinh phí, tiến hành các công việc để thực hiện mua sắm, tu sữa hoặc xây dựng theo kế hoạch và đảm bảo theo các quy định hiện hành trong lĩnh vực xây dựng, mua sắm. Báo cáo kết quả thực hiện cho UBND xã, Phòng Giáo dục& Đào tạo.

8. Nhà trường và Ban vận động có thư cám ơn đối với các tổ chức, các nhân đã tham gia đóng góp tự nguyện; thông báo kết quả về các hạng mục mua sắm, xây dựng đã thực hiện được.

          9. Tiến hành thủ tục nhập tài sản của đơn vị sau khi thực hiện xong.

IV. Dự kiến số tiền huy động được làm các hạng mục sau: 94.000.000đ

 

TT

Nội dung

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

1

Bắt nước sạch 2 cụm Lộc An, TB

Bộ

02

10.000.000

20.000.000

 

2

Bắt camera điểm Lộc An, TB

cái

 

 

24.000.000

 

3

Xây dựng vườn cổ tích điểm Lộc An

cái

1

50.000.000

50.000.000

 

Tổng cộng

 

 

94.000.000

 

  

  Nơi nhận:                                          HIỆU TRƯỞNG

- UBND xã ;                                                                  (Đã ký)

- Phòng GD- ĐT;

- Lưu

                                               Phan Thị Dược

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Phan Thị Dược
Phan Thị Dược
Hiệu trưởng
Cao Thị Minh Huệ
Cao Thị Minh Huệ
Văn phòng - 0943822035
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3883316 * Email: mnanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com