THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 30
Số lượt truy cập: 4102177
QUẢNG CÁO
Bảng tổng họp kết quả theo dõi biểu đồ phát triển của trẻ lần 1 năm học 2018-2019 07/10/2018 9:38:08 SA

   PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                               An Thủy, ngày 25, tháng 09 năm 2018

 

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ

THEO DÕI BIỂU ĐỒ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ LẦN I

 NĂM HỌC 2018 – 2019


TT

Tên nhóm, lớp

Số trẻ được TDBĐ

Trong đó

Trẻ cân nặng bình thường

Trẻ SDD thể nhẹ cân

Trẻ chiều cao bình thường

Trẻ SDD thể thấp còi

1

Lớn 1

41

40

1

39

2

2

Lớn 2

43

42

1

41

2

3

Lớn 3

21

20

1

21

0

4

Lớn 4

27

26

1

27

0

5

Lớn 5

28

27

1

28

0

6

Nhỡ 1

24

24

0

22

2

7

Nhỡ 2

24

22

2

22

2

8

Nhỡ 3

24

23

1

24

0

9

Nhỡ 4

19

18

1

17

2

10

Nhỡ 5

20

19

1

18

2

11

Bé 1

34

30

4

29

5

12

Bé 2

32

29

3

29

3

13

Bé 3

31

29

2

29

2

14

Bé 4

26

24

2

24

2

15

Bé 5

27

24

3

25

2

16

Bé 6

26

24

2

24

2

CỘNG MG

447

421

26

419

28

1

Nhà trẻ 1

33

31

2

29

4

2

Nhà trẻ 2

13

11

2

13

0

3

Nhà trẻ 3

25

23

2

22

3

CỘNG NT

71

65

6

64

7

TỔNG CỘNG

518

486

32

483

35

            TỔNG HỢP CHUNG:

- Toàn trường: SDDNC: 32/518 chiếm tỷ lệ 6,2%

                                   SDDTC: 35/518 chiếm tỷ lệ 6,8%

-  Mẫu giáo:     SDDNC: 26/447 chiếm tỷ lệ 5,8%

                                   SDDTC: 28/447 chiếm tỷ lệ 6,3%

-  Nhà trẻ:        SDDNC:  6/71 chiếm tỷ lệ 8,4%

                        SDDTC: 7/71 chiếm tỷ lệ 9,9%

 

          NGƯỜI LẬP                                                   HIỆU TRƯỞNG

                                                                                        (Đã ký)

            Phạm Thị Phương                                        Phan Thị Dược

 

 

 

 

 

 

 

 

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Phan Thị Dược
Phan Thị Dược
Hiệu trưởng
Cao Thị Minh Huệ
Cao Thị Minh Huệ
Văn phòng - 0943822035
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3883316 * Email: mnanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com