THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 75
Số lượt truy cập: 2996211
QUANG CÁO
Kết quả cân đo đợt 3 năm học 2017-2018 4/4/2018 8:40:33 AM
  
PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                  An Thủy, ngày 25 tháng 3 năm 2018
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THEO DÕI BIỂU ĐỒ ĐỢT III
NĂM HỌC: 2017 - 2018
TT Nhóm, lớp Số trẻ được TDBĐ Trong đó
Trẻ CNBT Trẻ SDDNC Trẻ CCBT Trẻ SDDTC
SL % SL % SL % SL %
1 Lớn 1 30 28 93,3 2 6,7 29 96,7 1 3,3
2 Lớn 2 30 29 96,7 1 3,3 28 93,3 2 6,7
3 Lớn 3 30 28 93,3 2 6,7 29 96,7 1 3,3
4 Lớn 4 31 30 96,8 1 3,2 29 93,5 2 6,5
5 Lớn 5 27 26 96,3 1 3,7 25 92,6 2 7,4
6 Lớn 6 32 31 96,9 1 3,1 30 93,7 2 6,3
7 Nhỡ 1 42 40 95,2 2 4,8 39 92,9 3 7,1
8 Nhỡ 2 44 42 95,4 2 4,6 42 95,4 2 4,6
9 Nhỡ 3 22 20 90,9 2 9,1 20 90,9 2 9,1
10 Nhỡ 4 28 26 92,9 2 7,1 26 92,9 2 7,1
11 Nhỡ 5 28 26 92,9 2 7,1 27 92,9 1 9,1
12 Bé 1 24 23 95,8 1 4,2 23 95,8 1 4,2
13 Bé 2 26 23 88,5 3 11,5 24 92,3 2 7,7
14 Bé 3 22 20 90,9 2 9,1 21 95,4 1 4,6
15 Bé 4 21 19 90,5 2 9,5 18 85,7 3 14,3
16 Bé 5 20 19 95,0 1 5,0 19 95,0 1 5,0
Cộng MG 457 430 94,1 27 5,9 429 93,9 28 6,1
1 Nhà trẻ 1 41 38 92,7 3 7,3 39 95,1 2 4,9
2 Nhà trẻ 2 20 19 95,0 1 5,0 19 95,0 1 5,0
3 Nhà trẻ 3 25 23 92,0 2 8,0 23 92,0 2 8,0
4 Nhà trẻ 4 23 22 95,6 1 4,3 21 91,3 2 8,7
Cộng NT 109 102 93,6 7 6,4 102 93,6 7 6,4
Tổng cộng 566 532 94,0 34 6,0 531 93,8 35 6,2
Tổng hợp chung:
Mẫu giáo:  SDDNC: 27/457 cháu, tỷ lệ: 5,9%
                 SDDTC: 28/457 cháu, tỷ lệ: 6,1%
Nhà trẻ:     SDDNC:  7/109 cháu, tỷ lệ: 6,4%
                 SDDTC:  7/109 cháu, tỷ lệ: 6,4%
Người lập Hiệu trưởng
(Đã ký)
Phạm Thị Phương Phan Thị Dược
  
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Phan Thị Dược - Hiệu trưởng.01232164390 
Cao Thị Minh Huệ-0943822035 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITEBẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY
Địa chỉ: XÃ AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3883316 * Email: mnanthuy@lethuy.edu.vn