GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 71
Số lượt truy cập: 3218570
QUẢNG CÁO
Kết quả cân đo đợt 3 năm học 2017-2018 4/4/2018 8:40:33 AM
  
PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                  An Thủy, ngày 25 tháng 3 năm 2018
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THEO DÕI BIỂU ĐỒ ĐỢT III
NĂM HỌC: 2017 - 2018
TT Nhóm, lớp Số trẻ được TDBĐ Trong đó
Trẻ CNBT Trẻ SDDNC Trẻ CCBT Trẻ SDDTC
SL % SL % SL % SL %
1 Lớn 1 30 28 93,3 2 6,7 29 96,7 1 3,3
2 Lớn 2 30 29 96,7 1 3,3 28 93,3 2 6,7
3 Lớn 3 30 28 93,3 2 6,7 29 96,7 1 3,3
4 Lớn 4 31 30 96,8 1 3,2 29 93,5 2 6,5
5 Lớn 5 27 26 96,3 1 3,7 25 92,6 2 7,4
6 Lớn 6 32 31 96,9 1 3,1 30 93,7 2 6,3
7 Nhỡ 1 42 40 95,2 2 4,8 39 92,9 3 7,1
8 Nhỡ 2 44 42 95,4 2 4,6 42 95,4 2 4,6
9 Nhỡ 3 22 20 90,9 2 9,1 20 90,9 2 9,1
10 Nhỡ 4 28 26 92,9 2 7,1 26 92,9 2 7,1
11 Nhỡ 5 28 26 92,9 2 7,1 27 92,9 1 9,1
12 Bé 1 24 23 95,8 1 4,2 23 95,8 1 4,2
13 Bé 2 26 23 88,5 3 11,5 24 92,3 2 7,7
14 Bé 3 22 20 90,9 2 9,1 21 95,4 1 4,6
15 Bé 4 21 19 90,5 2 9,5 18 85,7 3 14,3
16 Bé 5 20 19 95,0 1 5,0 19 95,0 1 5,0
Cộng MG 457 430 94,1 27 5,9 429 93,9 28 6,1
1 Nhà trẻ 1 41 38 92,7 3 7,3 39 95,1 2 4,9
2 Nhà trẻ 2 20 19 95,0 1 5,0 19 95,0 1 5,0
3 Nhà trẻ 3 25 23 92,0 2 8,0 23 92,0 2 8,0
4 Nhà trẻ 4 23 22 95,6 1 4,3 21 91,3 2 8,7
Cộng NT 109 102 93,6 7 6,4 102 93,6 7 6,4
Tổng cộng 566 532 94,0 34 6,0 531 93,8 35 6,2
Tổng hợp chung:
Mẫu giáo:  SDDNC: 27/457 cháu, tỷ lệ: 5,9%
                 SDDTC: 28/457 cháu, tỷ lệ: 6,1%
Nhà trẻ:     SDDNC:  7/109 cháu, tỷ lệ: 6,4%
                 SDDTC:  7/109 cháu, tỷ lệ: 6,4%
Người lập Hiệu trưởng
(Đã ký)
Phạm Thị Phương Phan Thị Dược
  
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Phan Thị Dược
Phan Thị Dược
Hiệu trưởng
Cao Thị Minh Huệ
Cao Thị Minh Huệ
Văn phòng - 0943822035
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3883316 * Email: mnanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com