THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 67
Số lượt truy cập: 3501180
QUẢNG CÁO
Thông tư số 07/2012-BGDĐ hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình xét tặng NGND, NGUT
Thông tư Hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú
Thông tư 44/2014/TT-BGD&ĐT Quy định về đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã
Thứ tư, 28/02/2018 08:17
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI "CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP” CẤP XÃ
Luật số 27/2001/QH10 Luật phòng cháy và chữa cháy
Thứ tư, 28/02/2018 08:13
LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
Thông tư số 08/2016/TT-BTNMT Quy định về đánh giá tác động khí hậu Quốc gia
Thứ tư, 28/02/2018 08:11
THÔNG TƯ THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ ĐÁNH GIÁ KHÍ HẬU QUỐC GIA
Thông tư sô 05/2016/TT-BTNMT Quy định nội dung lưới trạm khí tượng thủy văn Quốc gia
Thứ tư, 28/02/2018 08:08
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH NỘI DUNG QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN ĐỐI VỚI TRẠM THUỘC MẠNG LƯỚI TRẠM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA
Nghị định số 38/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn
Thứ tư, 28/02/2018 08:04
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGD&ĐT Quyết định ban hành Điều lệ trường mầm non
Thứ ba, 27/02/2018 02:47
BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG MẦM NON
Luật viên chức
Thứ ba, 27/02/2018 02:43
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10, Quốc hội ban hành Luật viên chức.
Luật lao động
Thứ ba, 27/02/2018 02:41
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
Luật công chứng
Thứ ba, 27/02/2018 02:37
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Bảo hiểm y tế
Thứ ba, 27/02/2018 02:35
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế được kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 13/6/2014 đã chính thức có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01/01/2015, BBT xin trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung Luật sửa đổi.
Tìm hiểu luật xử lý vi phạm pháp luật
Thứ ba, 27/02/2018 02:31
Luật Xử lý vi phạm hành chính đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013, đối với các quỵ định liên quan đến việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính do Tòa án nhân dân xem xét, quyết định thì có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.
Luật bình đăng giới - vì sự tiến bộ củ phụ nữ
Thứ ba, 27/02/2018 02:29
Bình đẳng giới là sự thừa nhận và coi trọng như nhau các đặc điểm giống, khác nhau giữa phụ nữ, nam giới. Phụ nữ và nam giới có vị thế bình đẳng như nhau, cùng có điều kiện bình đẳng để phát huy hết khả năng và thực hiện các nguyện vọng của mình; có cơ hội bình đẳng để tham gia, đóng góp, hưởng thụ các nguồn lực xã hội và thành quả phát triển; bình đẳng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.
Luật phòng chống bạo lực gia đình
Thứ ba, 27/02/2018 02:27
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình.
Pháp lệnh của Ban thường vụ Quốc hội số 31/2000
Thứ ba, 27/02/2018 02:21
Để xây dựng, bảo tồn, khai thác và sử dụng vốn tài liệu của thư viện; đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, thông tin, giải trí của nhân dân và tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về thư viện; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 4 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa X; Pháp lệnh này quy định về thư viện.
Xem tin theo ngày
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Phan Thị Dược
Phan Thị Dược
Hiệu trưởng
Cao Thị Minh Huệ
Cao Thị Minh Huệ
Văn phòng - 0943822035
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3883316 * Email: mnanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com