THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 21
Số lượt truy cập: 5240305
QUẢNG CÁO
Thông báo vè việc phân công trực cơ quan dịp nghĩ lễ 2-9 01/09/2021 8:30:59 SA

   PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

Số: 60/LT-MNAT                                  An Thủy, ngày 01 tháng 9 năm 2021 

     

PHÂN CÔNG TRỰC CƠ QUAN

DỊP NGHĨ LỄ 2/9/2021


            Thực hiện công văn 778/GD-ĐT ngày 30/8/2021 của Phòng GD&ĐT về việc tổ chức trực và giải quyết công việc trong dịp nghĩ lễ 2/9/2021. Trường MN An Thủy phân công lịch trực như sau:

 

 TT

 Ngày

Buổi

Lãnh đạo

 Giáo viên, nhân viên

Điện thoại di động

 

1

2/9/2021

Thứ năm

Sáng

Phan Thị Dược

0832164390

Dung, Tơ

Thao, Thắng

Tình, Phương

Dung 0332758137

Thao 0377604336

Tình 0989725345

Chiều

Dung, Tơ

Thao, Thắng

Tình, Phương

Dung 0332758137

Thao 0377604336

Tình 0989725345

1

3/9/2021

Thứ sáu

Sáng

Lê Thị Yến

0931369879

Huệ, Nhị

Lan, Yến

Thúy, Nhàn

Huệ 0943822035

Lan 0345776923

Thúy 0386926217

Chiều

Huệ, Nhị

Lan, Yến

Thúy, Nhàn

Huệ 0943822035

Lan 0345776923

Thúy 0386926217

2

4/9/2021

Thứ bảy

Sáng

Phan Thị Dược

0832164390

Thuyên, Hoàn

Sâm, Huyên

Ngoàn, Hảo

Thuyên 0364645742

Sâm 0344003228

Ngoàn 0911370920

Chiều

Thuyên, Hoàn

Sâm, Huyên

Ngoàn, Hảo

Thuyên 0364645742

Sâm 0344003228

Ngoàn 0911370920

4

5/9/2021

Chủ nhật

Sáng

Lê Thị Yến

0931369879

Bé, Hoa

Mị, L Anh

Tuyết, Ninh

Bé 0944687038

Mị 0985102891

Tuyết 0377276156

Chiều

Bé, Hoa

Mị, L Anh

Tuyết, Ninh

Bé 0944687038

Mị 0985102891

Tuyết 0377276156

            * Lưu ý:

            - Các đồng chí giáo viên, nhân viên trực đảm bảo thời gian tại nhà trường, khi có vụ việc báo cáo ngay với đồng chí trực Lãnh đạo theo phiên trực;

            - Các đồng chí Lãnh đạo trực theo chế độ trách nhiệm, khi có vụ việc phải có mặt để xử lý.

            - Tại các điểm trường các đ/c trưởng cụm lập sổ trực và ký giao nhận đầy đủ.

Nơi nhận:                                                                 HIỆU TRƯỞNG

- PG&ĐT (b/c);                                                              (Đã ký)

- Cán bộ GV, NV (t/h);

- Website;     Phan Thị Dược

- Lưu: VP

                                                                                             

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Phan Thị Dược
Phan Thị Dược
Hiệu trưởng
Cao Thị Minh Huệ
Cao Thị Minh Huệ
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3883316 * Email: mnanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com