THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 83
Số lượt truy cập: 5157638
QUẢNG CÁO
Thông báo Về việc Phân công trục bảo vệ cơ quan dịp nghĩ lễ 30-5 và 01/05/2021 29/04/2021 1:59:02 CH

    PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

     Số: 30/LT-MNAT                      An Thủy, ngày 29 tháng 04 năm 2021

     

PHÂN CÔNG TRỰC CƠ QUAN

 DỊP NGHĨ LỄ 30-4 VÀ 01-05/2021

 

            Thực hiện công văn số 403/GD ĐT ngày 29/1042021 của PGD phân công trực cơ quan dịp nghĩ lễ 30-4 và 01-05/2021 .Trường MN An Thủy phân công CB, GV, NV trực như sau:

 

 

TT 

 Ngày

 

Buổi

Lãnh đạo

 

Cán bộ, giáo viên

Điện thoại di động

1

30/04/2021

Thứ sáu

Sáng

Nguyễn Thị Kim Oanh

0919343812

Thương, Tú

Ngoan, Thao, Huyên

Trúc, Thủy, Nhàn, Tình

Thương 0946044751

Thao 0377604336

Trúc 0944257975

Chiều

Thương, Tú

Ngoan, Thao, Huyên

Trúc, Thủy, Nhàn, Tình

Thương 0946044751

Thao 0377604336

Trúc 0944257975

Đêm

Hiền, Thủy

Ngoan, Thao, Huyên

Trúc, Thủy, Nhàn, Tình

Thủy 0904732483

Thao 0377604336

Trúc 0944257975

2

01/05/2021

Thứ bảy

Sáng

Phan Thị Dược

0832164390

Cẩm, Hoa

Mij, Thắng

Giang, Thúy, Tuyết, Tam

Cẩm 0935400588

Mị 0985102891

Giang 0988441939

Chiều

Cẩm, Hoa

Mij, Thắng

 Giang, Thúy, Tuyết, Tam

 Cẩm 0935400588

Mị 0985102891

Giang 0988441939

Đêm

Uyến, Hằng

Mij, Thắng

Giang, Thúy, Tuyết, Tam

Uyến 0346480573

Mị 0985102891

Giang 0988441939

3

02/05/2021

Chủ nhật

Sáng

Đặng Thị Khuyến

0942820353

Hà, Quế

Lan, L Anh

Thủy, Thúy, Ngoàn, Phương

Hà 0865805456

Lan 0345776923

Phương 0777430660

Chiều

Hà, Quế

Lan, L Anh

Thủy, Thúy, Ngoàn, Phương

Hà 0865805456

Lan 0345776923

Phương 0777430660

Đêm

Bé, Tơ

Lan, L Anh

Thủy, Thúy, Ngoàn, Phương

Bé 0944687038

Lan 0345776923

Phương 0777430660

4

03/05/2021

Thứ hai

Sáng

Nguyễn Thị Kim Oanh

0919343812

Hương, Hường

Sâm, Linh

Ninh, Dung, Hảo, Liên

Hương 0829639664

Sâm 0344003228

Hảo 0344800644

Chiều

Hương, Hường

Sâm, Linh

Ninh, Dung, Hảo, Liên

Hương 0829639664

Sâm 0344003228

Hảo 0344800644

Đêm

Nhị, Dung

Sâm, Linh

Ninh, Dung, Hảo, Liên

Nhị 0943624188

Sâm 0344003228

Hảo 0344800644

hí cán bộ, giáo viên, nhân viên trực đảm bảo thời gian khi có vụ việc báo cáo ngay với đồng chí trực lãnh đạo theo phiên trực, các đồng chí lãnh đạo trực theo chế độ trách nhiệm, khi có vụ việc phải có mặt đẻ xử lý.

          - Các điểm trường liên hệ với cán bộ trực theo phiên để báo cáo tình hình (khi cần thiết)

 

          - Tại các điểm trường các đ/c trưởng cụm lập sổ trực và ký giao nhận đầy đủ

                                                                 HIỆU TRƯỞNG

                                                                    (Đã ký)

 

                                                                         Phan Thị Dược

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Phan Thị Dược
Phan Thị Dược
Hiệu trưởng
Cao Thị Minh Huệ
Cao Thị Minh Huệ
Văn phòng - 0943822035
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3883316 * Email: mnanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com