THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 37
Số lượt truy cập: 2392494
QUANG CÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, CBQL và NV theo Thông tư 36/2017 năm học 2017-2018 . Biểu mẫu 04 2/23/2018 2:39:49 PM
Biểu mẫu số 04
PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
         của cơ sở giáo dục màm non năm học 2017-2018
STT Nội dung Tổng số Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp
TS Ths ĐH TC Dưới TC Hạng VI Hạng III Hạng II Xuất sắc Khá Trung binh Kém
  Tống số GV, CBQL và nhân viên 58 0 0 37 16 5 0 5 16 37        
I Giáo viên 41 0 0 33 6 2 0 2 6 33        
1 Nhà trẻ 9 0 0 7 1 1 0 1 1 7        
2 Mẫu giáo 32 0 0 26 5 1 0 1 5 26        
II Cán bộ quản lý 3 0 0 3 0 0 0 0 2 1        
1 Hiêu trưởng 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1        
2 Phó hiệu trưởng 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0        
III Nhân viên 14 0 0 1 10 3 0 3 10 1        
1 Nhân viên văn thư 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0        
2 Nhân viên kế toán 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1        
3 Thủ quỹ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
4 Nhân viên y tế 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0        
5 Nhân viên khác 11 0 0 0 9 2 0 2 9 0        
An Thủy, ngày 02 tháng 02 năm 2018
            THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
                                                    (Đã ký)
                                             Phan Thị Dược
                                                   
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Phan Thị Dược  -  Hiệu trưởng
Phan Thị Dược - Hiệu trưởng
Đặng Thị Khuyén - P.Hiệu trưởng
Đặng Thị Khuyén - P.Hiệu trưởng
Nguyến Thị Kim Oanh - P.Hiệu trưởng
Nguyến Thị Kim Oanh - P.Hiệu trưởng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITEBẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY
Địa chỉ: XÃ AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3883316 * Email: mnanthuy@lethuy.edu.vn