THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 61
Số lượt truy cập: 3000002
QUANG CÁO
Công khai cơ sở giáo dục theo Thông tư 36/2017 NH 2017-2018 . Biểu mẫu 01 2/23/2018 2:01:37 PM

Công khai cơ sở giáo dục năm học 2017-2018. Biểu mẫu 01

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

     PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non

  năm học 2017-2018

 

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mẫu giáo

I

Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt đựợc

 

Tốt

Tốt

II

Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện

 

Tốt

Tốt

III

Kết quả đạt đưởc tên trẻ theo các lĩnh vực phát triển

 

 Tốt

Tốt 

IV

Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non

 

Khá đầy đủ

Khá đầy đủ

                                             An Thủy, ngày 02 tháng 02 năm2018

                                                     Thủ trưởng đơn vị

                                                               (Đã ký)

 

                                                                    Phan Thị DượcHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Phan Thị Dược - Hiệu trưởng.01232164390 
Cao Thị Minh Huệ-0943822035 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITEBẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY
Địa chỉ: XÃ AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3883316 * Email: mnanthuy@lethuy.edu.vn