THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 65
Số lượt truy cập: 3052760
QUANG CÁO
KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017-2018 10/4/2017 8:54:59 AM

    UBND XÃ AN THỦY             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG MN AN THỦY                                 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 


Số: 19/ KH- MN                                    An Thủy, ngày 15 tháng 08  năm 2017

 

KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC

 NĂM HỌC 2017-2018

I. Mục đích:

            Huy động các nguồn lực trong và ngoài nhà trường chăm lo cho giáo dục mầm non An Thủy, trong điều kiện ngân sách nhà nước còn hạn hẹp chưa đáp ứng được nhu cầu nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ nhằm tăng trưởng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho nhà trường.

II. Đối tượng hưởng lợi: Trường Mầm non An Thủy

III. Hình thức huy động các nguồn đóng góp:

- Cán bộ, giáo viên, phụ huynh trường Mầm non An Thủy, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài xã An Thủy.

- Ủng hộ trên tinh thần tự nguyện, không quy định mức đóng góp cụ thể.

     VI: Cách thức tổ chức thực hiện:

         1. Họp thống nhất về chủ trương và xây dựng Kế hoạch triển khai giữa Ban giám hiệu nhà trường, Hội đồng nhà trường với Ban đại diện cha mẹ học sinh. ( Có biên bản kèm theo).

         - Lập kế hoạch công việc nêu rõ mục đích, đối tượng hưởng lợi, hình thức huy động tự nguyện, cách thức tổ chức thực hiện và dự  kiến sử dụng số tiền huy động được. (dự kiến mức chi cụ thể.)

         - Công khai Kế hoạch để tranh thủ thêm sự tham gia ý kiến của cán bộ, giáo viên, phụ huynh trong toàn trường.

2. Tham mưu và xin ý kiến của UBND xã An Thủy về chủ trương và kế hoạch  huy động, quản lý kinh phí từ xã hội hóa. Trình Phòng GD&ĐT thẩm định và phê duyệt Kế hoạch.

3. Quyết định thành lập Ban vận động xã hội hóa giáo dục. Trong đó: Trưởng ban là đ/c Hiệu trưởng; Phó trưởng ban là đ/c Trưởng Ban đại cha mẹ học sinh cấp trường,  giáo viên phụ trách chính, đại diện hội cha mẹ học sinh mỗi lớp làm thành viên.

4. Ban vận động gửi thư đến các tổ chức cá nhân về việc vận động đóng góp tự nguyện nhằm tăng trưởng cơ sở vật chất của trường.

5. Niêm yết công khai danh sách các tổ chức, cá nhân tự nguyện đóng góp trên trang thông tin điện tử của trường, bảng thông báo trong trường (được cập nhật kịp thời trong thời gian vận động đóng góp).

6. Lập thủ tục thu vào quỹ nhà trường số tiền thu được coi như ngân sách để quản lý theo dõi trên TK: 5118 (Phải thu khác).

7. Nhà trường quản lý việc sử dụng kinh phí, tiến hành các công việc để thực hiện mua sắm, tu sữa hoặc xây dựng theo kế hoạch và đảm bảo theo các quy định hiện hành trong lĩnh vực xây dựng, mua sắm. Báo cáo kết quả thực hiện cho UBND xã, Phòng Giáo dục& Đào tạo.

8. Nhà trường và Ban vận động có thư cám ơn đối với các tổ chức, các nhân đã tham gia đóng góp tự nguyện; thông báo kết quả về các hạng mục mua sắm, xây dựng đã thực hiện được.

          9. Tiến hành thủ tục nhập tài sản của đơn vị sau khi thực hiện xong.

 

IV. Dự kiến số tiền huy động được làm các hạng mục sau:

 

TT

Nội dung

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

1

Giá đựng học liệu

Cái

10

3.200.000

32.000.000

 

2

Tủ nấu cơm công nghiệp

cái

2

15.000.000

30.000.000

 

3

Tủ đựng chăn gối điểm Lộc An

cái

6

5.500.000

33.000.000

 

4

Bàn học sinh bằng nhựa

Cái

10

560.000

5.600.000

 

5

Tủ lạnh

cái

2

4.700.000

9.400.000

 

Tổng cộng

 

 

110.000.000

 

 

 

  Nơi nhận:                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

- UBND xã ;

-Phòng GD- ĐT;

- Lưu VP.

                                                                                     

                                                                                                 Phan Thị Dược

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Phan Thị Dược - Hiệu trưởng.01232164390 
Cao Thị Minh Huệ-0943822035 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITEBẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY
Địa chỉ: XÃ AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3883316 * Email: mnanthuy@lethuy.edu.vn