THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 29
Số lượt truy cập: 2854394
QUANG CÁO
Công khai chất lượng GDMN thực tế năm học 2017-2018. Biểu mẫu 02 10/2/2017 9:06:29 AM

Công khai chất lượng GDMN thực tế năm học 2017-2018. Biểu mẫu 02

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

     PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


THÔNG BÁO

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2017-2018

Đơn vị tính: trẻ em

STT

Nội dung

Tổng số

trẻ em

 

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng

tuổi

13-24 tháng

tuổi

25-36 tháng

tuổi

3-4 tuổi

 

4-5

tuổi

5-6

tuổi

 

I

Tổng số trẻ em

549

 

 

93

111

165

180

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em 1 buổi/ngày

 

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em 2 buổi/ngày

549

 

 

93

111

165

180

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

 2

 

 

 1

 

 

1

II

Số trẻ em được tổ chức ăn tại cơ sở

549

 

 

93

111

165

180

III

Số trẻ em được kiểm tra

 định kỳ sức khỏe

549

 

 

93

111

165

180

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

549

 

 

93

111

165

180

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

1

Kênh bình thường

549

 

 

93

111

165

180

2

Kênh dưới -2

 

 

 

 

 

 

 

3

Kênh dưới -3

 

 

 

 

 

 

 

4

Kênh trên +2

 

 

 

 

 

 

 

5

Kênh trên +3

 

 

 

 

 

 

 

6

Phân loại khác

 

 

 

 

 

 

 

7

Số trẻ em suy dinh dưỡng

39

 

 

9

7

12

11

8

Số trẻ em béo phì

 

 

 

 

 

 

 

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

1

Đối với nhà trẻ

 

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình giáo dục mầm non -

Chương trình giáo dục nhà trẻ

93

 

 

93

 

 

 

2

Đối với mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo

456 

 

 

 

111

165

180

b

Chương trình 26 tuần

 

 

 

 

 

 

 

c

Chương trình 36 buổi

 

 

 

 

 

 

 

d

Chương trình giáo dục mầm non-

Chương trình giáo dục mẫu giáo

456 

 

 

 

111

165

180

                                             An Thủy, ngày15 tháng 9 năm2017

                                                                       Thủ trưởng đơn vị

                                                                         (Đã ký)

 

                                                                                       Phan Thị Dược

  
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Phan Thị Dược - Hiệu trưởng.01232164390 
Lê Thị Hằng - 0942705111 
Cao Thị Minh Huệ-0943822035 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITEBẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY
Địa chỉ: XÃ AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3883316 * Email: mnanthuy@lethuy.edu.vn