THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 25
Số lượt truy cập: 5240305
QUẢNG CÁO
NĂM HỌC 2019-2020 17/06/2020 8:25:14 SA

                                                                                                                           

            Học kỳ I

Học kỳ II

Tuần 1

Tuần 19

Khối MGL

Khối MGN

Khối MGL

Khối MGN

Khối MGB

Nhà trẻ

Khối MGB

Nhà trẻ

Tuần 2

Tuần 20

Khối MGL

Khối MGN

Khối MGL

Khối MGN

Khối MGB

Nhà trẻ

Khối MGB

Nhà trẻ

Tuần 3

Tuần 21

Khối MGL

Khối MGN

Khối MGL

Khối MGN

Khối MGB

Nhà trẻ

Khối MGB

Nhà trẻ

Tuần 4

Tuần 22

Khối MGL

Khối MGN

Khối MGL

Khối MGN

Khối MGB

Nhà trẻ

Khối MGB

Nhà trẻ

Tuần 5

Tuần 1

Khối MGL

Khối MGN

Khối MGL

       Khối MGN

Khối MGB

Nhà trẻ

Khối MGB

Nhà trẻ

Tuần 6

Tuần 2

Khối MGL

Khối MGN

Khối MGL

Khối MGN  

Khối MGB

Nhà trẻ

Khối MGB

Nhà trẻ

Tuần 7

Tuần 3

Khối MGL

Khối MGN

Khối MGL

Khối MGN

Khối MGB

Nhà trẻ

Khối MGB

Nhà trẻ

Tuần 8

Tuần 4

Khối MGL

Khối MGN

Khối MGL

Khối MGN

Khối MGB

Nhà trẻ

Khối MGB

Nhà trẻ

Tuần 9

Tuần 5

Khối MGL

Khối MGN

Khối MGL

Khối MGN

Khối MGB

Nhà trẻ

Khối MGB

Nhà trẻ

Tuần 10

Tuần 6

Khối MGL

Khối MGN

Khối MGL

Khối MGN

Khối MGB

Nhà trẻ

Khối MGB

Nhà trẻ

Tuần 11

Tuần 7

Khối MGL

Khối MGN

Khối MGL

Khối MGN

Khối MGB

Nhà trẻ

Khối MGB

Nhà trẻ

Tuần 12

Tuần 8

Khối MGL

Khối MGN

Khối MGL

Khối MGN

Khối MGB

Nhà trẻ

Khối MGB

Nhà trẻ

Tuần 13

Tuần 9

Khối MGL

Khối MGN

Khối MGL

Khối MGN

Khối MGB

Nhà trẻ

Khối MGB

Nhà trẻ

Tuần 14

Tuần 10

Khối MGL

Khối MGN

Khối MGL

Khối MGN

Khối MGB

Nhà trẻ

Khối MGB

Nhà trẻ

Tuần 15

 

Khối MGL

Khối MGN

 

 

Khối MGB

Nhà trẻ

 

 

Tuần 16

 

Khối MGL

Khối MGN

 

 

Khối MGB

Nhà trẻ

 

 

Tuần 17

 

Khối MGL

Khối MGN

 

 

Khối MGB

Nhà trẻ

 

 

Tuần 18

 

Khối MGL

Khối MGN

 

 

Khối MGB

Nhà trẻ

 

 

 

                                   

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Phan Thị Dược
Phan Thị Dược
Hiệu trưởng
Cao Thị Minh Huệ
Cao Thị Minh Huệ
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3883316 * Email: mnanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com