THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 53
Số lượt truy cập: 4629436
QUẢNG CÁO
Phân công trục bảo vệ cơ quan phòng bệnh Covid-19 03/08/2020 9:07:21 SA

    PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

       Số: 37/LT-MNAT                              An Thủy, ngày 03 tháng 08 năm 2020

 

                               PHÂN CÔNG TRỰC BẢO VỆ CƠ QUAN

                         PHÒNG DỊCH BỆNH VI RÚT CORONA GÂY RA

Từ ngày 03/8/2020 đến 11/08/2020

 

TT 

 Ngày

 Buổi

    Lãnh đạo

Cán bộ, giáo viên

Điện thoại di động

1

03/08/2020

Thứ hai

Sáng

 

 

 

 

 

Đặng Thị Khuyến

0942 820353

 

Hương,Ngô Hoàn Mị, Yến

Liên, Hoàn

Hương 0916782377

Mị 0985102891

Liên 0888034369

Chiều

Hương,Ngô Hoàn Mị, Yến

Liên, Hoàn

Hương 0916782377

Mị 0985102891

Liên 0888034369

2

04/08/2020

Thứ ba

Sáng

 Hoàn,  Trà

Ngoan, Hảo

Phương, Tam

Hoàn 0336697237

Ngoan 0345780281

Phương 0777430660

 

Chiều

Hoàn, Trà

Ngoan, Hảo

Phương, Tam

Hoàn 0336697237

Ngoan 0345780281

Phương 0777430660

3

05/08/2020

Thứ tư

Sáng

Hương,Ngô Hoàn Thao, Loan Anh

Liên, Hoàn

Hương 0916782377

Thao 0377604336

Liên 0888034369

Chiều

Hương, Ngô Hoàn Thao, LAnh

Liên, Hoàn

Hương 0916782377

Thao 0377604336

Liên 0888034369

4

06/08/2020

Thứ năm

Sáng

Hoàn, Trà

Sâm, Thắng

Phương, Tam

Hoàn 0336697237

Sâm 0344003228

Phương 0777430660

Chiều

 Hoàn, Trà

Sâm, Thắng

Phương, Tam

Hoàn 0336697237

Sâm 0344003228

Phương 0777430660

5

07/08/2020

Thứ sáu

Sáng

Hương,Ngô Hoàn Lan, Thủy

Liên, Hoàn

Hương 0916782377

Lan 0345776923

Liên 0888034369

Chiều

Hương,Ngô Hoàn Lan, Thủy

Liên, Hoàn

Hương 0916782377

Lan 0345776923

Liên 0888034369

6

10/08/2020

Thứ hai

Sáng

Thuyên,Trinh

 Mị, Yến

Ngoàn,  Giang

Thuyên 0364645742

Mị 0985102891

Ngoàn 0911370920

Chiều

Thuyên,Trinh

Mị, Yến

Ngoàn,  Giang

Thuyên 0364645742

Mị 0985102891

Ngoàn 0911370920

7

11/08/2020

Thứ ba

Sáng

Hà Hiền

Ngoan, Hảo

T.Thủy, Thúy

Hà 0868805456

Ngoan 0345780281

Thúy 0386926217

 

Chiều

Hà Hiền

Ngoan, Hảo

T.Thủy, Thúy

Hà 0868805456

Ngoan 0345780281

Thúy 0386926217

Từ ngày 12/8/2020 đến 20/08/2020 

TT 

 Ngày

 Buổi

    Lãnh đạo

Cán bộ, giáo viên

Điện thoại di động

8

12/08/2020

Thứ tư

Sáng

 

 

 

 

 

Phan Thị Dược

0832164390

 

Thuyên,Trinh

Thao, Loan Anh

Ngoàn,  Giang

Thuyên 0364645742

Thao 0377604336

Ngoàn 0911370920

Chiều

Thuyên,Trinh

Thao, Loan Anh

Ngoàn,  Giang

Thuyên 0364645742

Thao 0377604336

Ngoàn 0911370920

1

13/08/2020

Thứ năm

Sáng

Hà Hiền

Sâm, Thắng

T.Thủy, Thúy

Hà 0868805456

Sâm 0344003228

Thúy 0386926217

Chiều

Hà Hiền

Sâm, Thắng

T.Thủy, Thúy

Hà 0868805456

Sâm 0344003228

Thúy 0386926217

2

14/08/2020

Thứ  sáu

Sáng

Thuyên,Trinh

Lan, Thủy

Ngoàn,  Giang

Thuyên 0364645742

Lan 0345776923

Ngoàn 0911370920

 

Chiều

Thuyên,Trinh

Lan, Thủy

Ngoàn,  Giang

Thuyên 0364645742

Lan 0345776923

Ngoàn 0911370920

3

17/08/2020

Thứ hai

Sáng

Hương, Huệ

Mị, Yến

Hằng, C Thủy

Hương 0829639664

Mị 0985102891

Hằng 0911365443

Chiều

Hương, Huệ

Mị, Yến

Hằng, C Thủy

Hương 0829639664

Mị 0985102891

Hằng 0911365443

4

18/08/2020

Thứ ba

Sáng

Hường, Quế

Ngoan, Hảo

M Thuỷ, Tam

Hường 0349790858

Ngoan 0345780281

Thuỷ 0825409862

Chiều

Hường, Quế

Ngoan, Hảo

M Thuỷ, Tam

Hường 0349790858

Ngoan 0345780281

Thuỷ 0825409862

5

19/08/2020

Thứ tư

Sáng

Hương, Huệ

Thao, Loan Anh

Phương Ngoàn

Hương 0829639664

Thao 0377604336

Phương 0777430660

Chiều

Hương, Huệ

Thao, Loan Anh

Phương Ngoàn

Hương 0829639664

Thao 0377604336

Phương 0777430660

6

20/08/2020

Thứ năm

Sáng

Hường, Quế

Sâm, Thắng

Giang

Hường 0349790858

Sâm 0344003228

Giang 0988441939

Chiều

Hường, Quế

Sâm, Thắng

Giang

Hường 0349790858

Sâm 0344003228

Giang 0988441939

Từ ngày 21/8/2020 đến 31/08/2020

TT 

 Ngày

 Buổi

    Lãnh đạo

Cán bộ, giáo viên

Điện thoại di động

1

21/08/2020

Thứ sáu

Sáng

 

 

 

 

 

Nguyến Thị Oanh

0919343812

Hương, Huệ

Lan, Thủy

Hằng, C Thủy

Hương 0829639664

Lan 0345776923

Hằng 0911365443

Chiều

Hương, Huệ

Lan, Thủy

Hằng, C Thủy

Hương 0829639664

Lan 0345776923

Hằng 0911365443

2

24/08/2020

Thứ hai

Sáng

Uyến, Ninh

Mị, Yến

Tuyết, Tình

Uyến 0346480573

Mị 0985102891

Tuyết 0377276156

Chiều

Uyến, Ninh

Mị, Yến

Tuyết, Tình

Uyến 0346480573

Mị 0985102891

Tuyết 0377276156

3

25/08/2020

Thứ  ba

Sáng

Nhị, Hoa

Ngoan, Hảo

Dung, Tuyết

Nhị 0943624188

Ngoan 0345780281

Dung 0947747827

 

Chiều

Nhị, Hoa

Ngoan, Hảo

Dung, Tuyết

Nhị 0943624188

Ngoan 0345780281

Dung 0947747827

4

26/08/2020

Thứ tư

Sáng

Uyến, Ninh

Thao, Loan Anh

Liên, Hoàn

Uyến 0346480573

Thao 0377604336

Liên 0888034369

Chiều

Uyến, Ninh

Thao, Loan Anh

Liên, Hoàn

Uyến 0346480573

Thao 0377604336

Liên 0888034369

5

27/08/2020

Thứ năm

Sáng

Nhị, Hoa

Sâm, Thắng

T.Thủy, Thúy

Nhị 0943624188

Sâm 0344003228

Thúy 0386926217

Chiều

Nhị, Hoa

Sâm, Thắng

T.Thủy, Thúy

Nhị 0943624188

Sâm 0344003228

Thúy 0386926217

6

28/08/2020

Thứ sáu

Sáng

Uyến, Ninh

Lan, Thủy

Tuyết, Tình

Uyến 0346480573

Lan 0345776923

Tuyết 0377276156

Chiều

Uyến, Ninh

Lan, Thủy

Tuyết, Tình

Uyến 0346480573

Lan 0345776923

Tuyết 0377276156

7

31/08/2020

Thứ hai

Sáng

Nhị, Hoa

Mị, Yến

Dung, Tuyết

Nhị 0943624188

Mị 0985102891

Dung 0947747827

Chiều

Nhị, Hoa

Mị, Yến

Dung, Tuyết

Nhị 0943624188

Mị 0985102891

Dung 0947747827

 

Nơi nhận:                                                           HIỆU TRƯỞNG   

- Phòng GDĐT                                                            (Đã ký)

- Đăng Website    

- Lưu: VP                                                             Phan Thị Dược

 

 


TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Phan Thị Dược
Phan Thị Dược
Hiệu trưởng
Cao Thị Minh Huệ
Cao Thị Minh Huệ
Văn phòng - 0943822035
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3883316 * Email: mnanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com