THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 32
Số lượt truy cập: 5240305
QUẢNG CÁO
Tổ khúc dân ca. Tâm sự cô nuôi dạy trẻ 19/10/2017 2:32:00 CH

Tổ khúc dân ca :  Tâm sự cô nuôi dạy trẻ

 

           Nói thơ : Tự hào biết bao chúng ta là cô nuôi dạy trẻ

                        Thắm đượm nghĩa tình người mẹ thứ 2

                        Ươm mầm hạnh phúc tương lai

                        Gia đình xã hội ngày mai rạng ngời

                         Như ong hút mật xây đời

                         Như tằm nhã kén cây đời cây đơì nở hoa

                        Âm thầm dệt bản tình ca

                        Tình cô tình mẹ bao la bao la đất trời

           Mái chè. Hôm nay đến dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học  (này) Là hô hò khoan.

  Xin kính chào đại biểu cùng  các bạn yêu thương. (Khoan) Là hô hò khoan.

  Đến đây ta cùng giao lưu văn nghệ ( này) là hô hò khoan.

  Tất cả chúng mình cùng cất cao tiếng là hò.

          Mái xắp: Hô khoan ơ hơ  xin mời tất cả xố khoan.

          Cất giọng hò khoan chào mừng hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học hôm nay. Khoan ơ hơ ơi là hố khoan ơi hố khoan.

         Bao nhiêu năm đoàn kết 1 lòng, cùng nhau giữ vững trường học thân thiện.        Ơi là hố.

          Ơ hơ ơ hờ.   Để các cháu mỗi ngày đến trường là 1 ngày vui..ơi là hố.

          Vui chuyện quê hương muốn trao thương gữi mến, hoạt động của trường mình tiếp đến phải ra sao.Ơkhoan ơi là hố khoan ơi hò khoan.

          Nếp sống văn minh xin ngỏ lời chào, tâm đầu ý hợp ơ là hố.

          Ơ hơ ơ hờ: Quyết gìn giữ phong trào thi đua. Ơi là hố.

          Trong ngày hội hôm nay ta thêm tự hào xúc động, trên dưới một lòng cùng hướng tới tương lai. Ơkhoan ơi là hố khoan ơi hò khoan.

          Ươm những chồi xanh cho đất nước ngày mai, vì quê hương An Thủy ơi là hố.

          Ơ hơ ơ hờ Đoàn kết xây dựng phong trào đi lên Ơi là hố

          Hò hụi: Bơ hò bơ hụi.là bơ hò hụi. hết hụi ta hò khoan. Là hố là khoan.

          Quê hương An Thủy anh hùng.  Là hô Là khoan.

          Sản xuất chiến đấu giỏi.    Là hố hò khoan.

          Giáo dục đề cao. Là hố hò khoan.

          Các phong trào trong huyện.

           Ta đều dành giải cao.

          Là hố hò khoan.Là hố hò khoan.à ly khoan ta hò khoan là hô là khoan.

          (Chung)  Lý ngựa ô :     Rộn lòng xuân ta ca vang âm điệu quê hương

          Dù xa xa mấy nẻo đường , xóm thôn xây dựng đổi thay khác nhiều.

          Vẫn giữ trọn niềm tin, theo tiếng gọi Bác Hồ

          Chúng ta một lòng đoàn kết tinh yêu.

          Một lòng son sắt giữ vững niềm tin.

          Đoàn xuân:  Vui niềm vui hòa ca, xin kính chào đoàn đại biểu của chúng ta.

          Đến dự hội nghị triển khai nhiệm vụ đầu năm .

          Quyết ta quyết chung sức chung lòng xây dựng trường ta ngày một sắc hoa./


Tổ khúc dân ca :  Tâm sự cô nuôi dạy trẻ

 

          Hoàn    Nói thơ :      Tự hào biết bao chúng ta là cô nuôi dạy trẻ

          Thắm đượm nghĩa tình người mẹ thứ 2

          Ươm mầm hạnh phúc tương lai

          Gia đình xã hội ngày mai rạng ngời

          Như ong hút mật xây đời

          Như tằm nhã kén cây đời cây đơì nở hoa

          Âm thầm dệt bản tình ca

          Tình cô tình mẹ bao la bao la đất trời

 

          Tuyết  Mái chè..

Xin kính chào đại biểu cùng  các bạn yêu thương. ( Khoan) Là hô hò khoan.

 Đến đây ta cùng giao lưu văn nghệ ( này) là hô hò khoan.

          Tất cả chúng mình cùng cất cao tiếng là hò.

          Mái xắp:

           Sâm:          Hô khoan ơ hơ  xin mời tất cả xố khoan.

          Cất giọng hò khoan chào mừng ngày hội mầm non an thủy trường ta

          Khoan ơ hơ ơi là hố khoan ơi hố khoan.

          Bao nhiêu năm đoàn kết 1 lòng, cùng nhau giữ vững trường học thân thiện.       Ơi là hố.

          Ơ hơ ơ hờ.   Để các cháu mỗi ngày đến trường là 1 ngày vui..ơi là hố.

          Tuyết :   Vui chuyện quê hương muốn trao thương gữi mến, hoạt động toàn xã mình tiếp đến phải ra sao.Ơkhoan ơi là hố khoan ơi hò khoan.

          Nếp sống văn minh xin ngỏ lời chào, tâm đầu ý hợp ơ là hố.

          Ơ hơ ơ hờ: Quyết gìn giữ phong trào thi đua. Ơi là hố.

          Sâm:   Trong ngày hội hôm nay ta thêm tự hào xúc động, trên dưới một lòng cùng hướng tới tương lai. Ơkhoan ơi là hố khoan ơi hò khoan.

          Ươm những chồi xanh cho đất nước ngày mai, vì quê hương An Thủy ơi là hố.

          Ơ hơ ơ hờ Đoàn kết xây dựng phong trào đi lên Ơi là hố

          Hoàn:     Hò hụi: Bơ hò bơ hụi.là bơ hò hụi. hết hụi ta hò khoan. Là hố là khoan.

          Quê hương An Thủy anh hùng.  Là hô Là khoan.

          Sản xuất chiến đấu giỏi.    Là hố hò khoan.

          Giáo dục đề cao. Là hố hò khoan.

          Sâm:               Các phong trào trong huyện.

                         Ta đều dành giải cao.

           Là hố hò khoan.Là hố hò khoan.à ly khoan ta hò khoan là hô là khoan.

          (Chung)  Lý ngựa ô :     Rộn lòng xuân ta ca vang âm điệu quê hương

          Dù xa xa mấy nẻo đường , xóm thôn xây dựng đổi thay khác nhiều.

          Vẫn giữ trọn niềm tin, theo tiếng gọi Bác Hồ

          Chúng ta một lòng đoàn kết tinh yêu.

          Một lòng son sắt giữ vững niềm tin.

 

          Đoàn xuân: Vui niềm vui hòa ca, xin kính chào đoàn đại biểu của         chúng ta.

          Đến dự ngày hội của trường mầm non .

          Quyết ta quyết chung sức chung lòng xây dựng trường ta ngày một sắc hoa./


  Tổ khúc dân ca :  Tâm sự cô nuôi dạy trẻ

 Hoàn    Nói thơ :  Tự hào biết bao chúng ta là cô nuôi dạy trẻ

          Thắm đượm nghĩa tình người mẹ thứ 2

Ươm mầm hạnh phúc tương lai

     Gia đình xã hội ngày mai rạng ngờ

Như ong hút mật xây đời

               Như tằm nhã kén cây đời cây đơì nở hoa

Âm thầm dệt bản tình ca

Tình cô tình mẹ bao la bao la đất trời

          Tuyết  Mái chè. Hôm nay hưởng ứng tuần lễ (học ) 2 mãi ( này) Là hô hò khoan.

Xin kính chào đại biểu cùng  các bạn yêu thương. ( Khoan) Là hô hò khoan.

 Đến đây ta cùng giao lưu văn nghệ ( này) là hô hò khoan.

Tất cả chúng mình cùng cất cao tiếng là hò.

Mái xắp:

           Sâm: Hô khoan ơ hơ  xin mời tất cả xố khoan.

          Cất giọng hò khoan chào mừng ngày hội tuần lễ học suốt đời của xã  An

Thủy chúng ta. Khoan ơ hơ ơi là hố khoan ơi hố khoan.

Bao nhiêu năm đoàn kết 1 lòng, cùng nhau giữ vững trường học thân thiện. Ơi là hố.

Ơ hơ ơ hờ.   Để các cháu mỗi ngày đến trường là 1 ngày vui..ơi là hố.

Tuyết :   Vui chuyện quê hương muốn trao thương gữi mến, hoạt động toàn xã mình tiếp đến phải ra sao.Ơkhoan ơi là hố khoan ơi hò khoan.

Nếp sống văn minh xin ngỏ lời chào, tâm đầu ý hợp ơ là hố.

Ơ hơ ơ hờ: Quyết gìn giữ phong trào thi đua. Ơi là hố.

Sâm:   Trong ngày hội hôm nay ta thêm tự hào xúc động, trên dưới một lòng cùng hướng tới tương lai. Ơ khoan ơi là hố khoan ơi hò khoan.

Ươm những chồi xanh cho đất nước ngày mai, vì quê hương An Thủy ơi là hố.

Ơ hơ ơ hờ Đoàn kết xây dựng phong trào đi lên Ơi là hố

Hoàn:     Hò hụi: Bơ hò bơ hụi.là bơ hò hụi. hết hụi ta hò khoan. Là hố là khoan.

Quê hương An Thủy anh hùng.  Là hô Là khoan.

Sản xuất chiến đấu giỏi.    Là hố hò khoan.

Giáo dục đề cao. Là hố hò khoan.

   Sâm:            Các phong trào trong huyện.

                         Ta đều dành giải cao.

. Là hố hò khoan.Là hố hò khoan.à ly khoan ta hò khoan là hô là khoan.

(Chung)  Lý ngựa ô :     Rộn lòng xuân ta ca vang âm điệu quê hương

Dù xa xa mấy nẻo đường , xóm thôn xây dựng đổi thay khác nhiều.

Vẫn giữ trọn niềm tin, theo tiếng gọi Bác Hồ

Chúng ta một lòng đoàn kết tinh yêu.

Một lòng son sắt giữ vững niềm tin.

 Đoàn xuân: Vui niềm vui hòa ca, xin kính chào đoàn đại biểu của chúng ta.

Đến dự ngày hội học nữa học mãi .

 Quyết ta quyết chung sức chung lòng xây dựng xã nhà ta

Điểm Lộc An
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Phan Thị Dược
Phan Thị Dược
Hiệu trưởng
Cao Thị Minh Huệ
Cao Thị Minh Huệ
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3883316 * Email: mnanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com