THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 62
Số lượt truy cập: 4710276
QUẢNG CÁO
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA SỨC KHỎE ĐỢT 2. NĂM HỌC 2019-2020 29/06/2020 9:12:12 SA

    PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                     

                                                    An Thủy, ngày 25 tháng 6 năm 2020

 

                      BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA SỨC KHỎE

                                  ĐỢT 2. NĂM HỌC 2019-2020

 

      

TT

Tên nhóm, lớp

Số trẻ kiểm tra sức khỏe

Trẻ không mắc bệnh

Trẻ mắc bệnh

Trong đó

Sâu răng

Bệnh mắt

Bệnh da liễu

Hô hấp-TMH

Bệnh khác

Số lượng

Tỷ lệ
(%)

Số lượng

Tỷ lệ
(%)

MGL

114

102

89.5

12

10.5

11

0

1

0

0

1

Lớn 1

25

23

92

2

8

2

0

0

0

0

2

Lớn 2

24

21

87.5

3

12.5

3

0

0

0

0

3

Lớn 3

25

22

88

3

12

2

0

1

0

0

4

Lớn 4

19

17

89.5

2

10.5

2

0

0

0

0

5

Lớn 5

21

19

90.5

2

9.5

2

0

0

0

0

II

MGN

175

156

89.1

19

10.9

13

2

1

1

2

1

Nhỡ 1

32

29

90.6

3

9.4

2

0

0

0

1

2

Nhỡ 2

31

28

90.3

3

9.7

2

0

1

0

0

3

Nhỡ 3

34

30

88.2

4

11.8

3

1

0

0

0

4

Nhỡ 4

26

23

88.5

3

11.5

2

0

0

1

0

5

Nhỡ 5

25

22

88

3

12

2

0

0

0

1

6

Nhỡ 6

27

24

88.9

3

11.1

2

1

0

0

0

III

MGB

117

107

91.5

10

8.5

7

0

1

2

0

1

Bé 1

30

27

90

3

10

2

0

0

1

0

2

Bé 2

28

25

89.3

3

10.7

2

0

0

1

0

3

Bé 3

15

14

93.3

1

6.7

1

0

0

0

0

4

Bé 4

23

21

91.3

2

8.7

1

0

1

0

0

5

Bé 5

21

20

95.2

1

4.8

1

0

0

0

0

Tổng cộng MG

406

365

89.9

41

10.1

31

2

3

3

2

IV

NT

84

79

94

5

6

1

0

0

4

0

1

NT 1

34

32

94.1

2

5.9

0

0

0

2

0

2

NT 2

20

19

95

1

5

0

0

0

1

0

3

NT 3

30

28

93.3

2

6.7

1

0

0

1

0

TC toàn trường

490

444

90.6

46

9.4

32

2

3

7

2

     

        HIỆU TRƯỞNG                  NHÂN VIÊN Y TÊ

             (Đã ký)  

        Phan Thị Dược              Nguyễn Thị Mai Hường

 

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Phan Thị Dược
Phan Thị Dược
Hiệu trưởng
Cao Thị Minh Huệ
Cao Thị Minh Huệ
Văn phòng - 0943822035
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3883316 * Email: mnanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com