THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 20
Số lượt truy cập: 4475137
QUẢNG CÁO
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THEO DÕI BIỂU ĐỒ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ LẦN I - NĂM HỌC: 2019-2020 25/09/2019 7:41:11 CH

        PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ

THEO DÕI BIỂU ĐỒ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ

LẦN I - NĂM HỌC: 2019-2020

 

TT

Tên nhóm, lớp

Tổng số trẻ

Trong đó

Cân nặng bình thường

 SDD thể nhẹ cân

Chiều cao bình thường

SDD thể thấp còi

Số lượng

Tỷ lệ
(%)

Số lượng

Tỷ lệ
(%)

Số lượng

Tỷ lệ
(%)

Số lượng

Tỷ lệ
(%)

MGL

110

103

93,64

7

6,36

104

94,55

6

5,45

1

Lớn 1

22

22

100

0

0

21

95,45

1

4,55

2

Lớn 2

24

21

87,5

3

12,5

22

91,67

2

8,33

3

Lớn 3

24

22

91,67

2

8,33

24

100

0

0

4

Lớn 4

20

18

90

2

10

18

90

2

10

5

Lớn 5

20

20

100

0

0

19

95

1

5

II

MGN

175

163

93,14

12

6,86

165

94,29

10

5,71

1

Nhỡ 1

33

29

87,88

4

12,1

29

87,88

4

12,1

2

Nhỡ 2

32

30

93,75

2

6,25

31

96,88

1

3,13

3

Nhỡ 3

33

32

96,97

1

3,03

32

96,97

1

3,03

4

Nhỡ 4

25

23

92

2

8

24

96

1

4

5

Nhỡ 5

25

23

92

2

8

23

92

2

8

6

Nhỡ 6

27

26

96,3

1

3,7

26

96,3

1

3,7

III

MGB

117

111

94,87

6

5,13

107

91,45

10

8,55

1

Bé 1

30

29

96,67

1

3,33

27

90

3

10

2

Bé 2

28

28

100

0

0

25

89,29

3

10,7

3

Bé 3

15

11

73,33

4

26,7

15

100

0

0

4

Bé 4

23

23

100

0

0

22

95,65

1

4,35

5

Bé 5

21

20

95,24

1

4,76

18

85,71

3

14,3

Cộng MG

402

377

93,78

25

6,22

376

93,53

26

6,47

IV

Nhà trẻ

70

68

97,14

2

2,86

68

97,14

2

2,86

1

Nhà trẻ 1

29

29

100

0

0

28

96,55

1

3,45

2

Nhà trẻ 2

14

14

100

0

0

14

100

0

0

3

Nhà trẻ 3

27

25

92,59

2

7,41

26

96,3

1

3,7

TC toàn trường

472

445

94,28

27

5,72

444

94,07

28

5,93


                                                 An Thủy, ngày 25 tháng 9 năm 2019

               NHÂN VIÊN Y TẾ                        HIỆU TRƯỞNG

                                                                      (Đã ký)

 

         Nguyễn Thị Mai Hường                Phan Thị Dược                                            

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Phan Thị Dược
Phan Thị Dược
Hiệu trưởng
Cao Thị Minh Huệ
Cao Thị Minh Huệ
Văn phòng - 0943822035
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3883316 * Email: mnanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com