THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 57
Số lượt truy cập: 2923618
QUANG CÁO
Kết quả cân đo đợt 2 năm học 2017-2018 1/15/2018 2:20:33 PM
PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Thủy, ngày 25 tháng 12 năm 2017
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHUNG VỀ THEO DÕI BIỂU ĐỒ PHÁT TRIỂN ĐỢT II  
NĂM HỌC 2017-2018
TT Nhóm/lớp Số trẻ được TDBĐ Trong đó
Số trẻ PTBT Số trẻ SDDNC Số trẻ SDDTC Số trẻ Béo phì
SL % SL % SL % SL %
1 Lớn 1 30 27 90,00% 2 6,67% 1 3,33% 0 0
2 Lớn 2 30 27 90,00% 1 3,33% 2 6,67% 0 0
3 Lớn 3 31 28 90,32% 2 6,45% 1 3,23% 0 0
4 Lớn 4 31 27 87,10% 2 6,45% 2 6,45% 0 0
5 Lớn 5 26 22 84,62% 1 3,85% 3 11,54% 0 0
6 Lớn 6 31 28 90,32% 1 3,23% 2 6,45% 0 0
7 Nhỡ 1 44 39 88,64% 2 4,55% 3 6,82% 0 0
8 Nhỡ 2 44 40 90,91% 2 4,55% 2 4,55% 0 0
9 Nhỡ 3 21 17 80,95% 2 9,52% 2 9,52% 0 0
10 Nhỡ 4 28 24 85,71% 2 7,14% 2 7,14% 0 0
11 Nhỡ 5 29 26 89,66% 2 6,90% 1 3,45% 0 0
12 Bé 1 24 22 91,67% 1 4,17% 1 4,17% 0 0
13 Bé 2 25 20 80,00% 3 12,00% 2 8,00% 0 0
14 Bé 3 22 19 86,36% 2 9,09% 1 4,55% 0 0
15 Bé 4 21 16 76,19% 2 9,52% 3 14,29% 0 0
16 Bé 5 20 18 90,00% 1 5,00% 1 5,00% 0 0
CỘNG MG 457 400 87,53% 28 6,13% 29 6,35%    
1 Nhà trẻ 1 41 36 87,80% 3 7,32% 2 4,88% 0 0
2 Nhà trẻ 2 20 17 85,00% 1 5,00% 2 10,00% 0 0
3 Nhà trẻ 3 22 18 81,82% 2 9,09% 2 9,09% 0 0
4 Nhà trẻ 4 19 17 89,47% 1 5,26% 1 5,26% 0 0
CỘNG NT 102 88 86,27% 7 6,86% 7 6,86% 0 0
TỔNG CỘNG 559 488 87,30% 35 6,26% 36 6,44% 0 0
Tổng hợp chung: Mẫu giáo: SDDNC:     28/559      cháu, tỷ lệ: 6,13%
SDDTC:     29/559       cháu, tỷ lệ: 6,35%
Nhà trẻ SDDNC:     7/102          cháu, tỷ lệ: 6,86%
SDDTC:     7/102          cháu, tỷ lệ: 6,86 %
Người lập Hiệu trưởng
(Đã ký)
Mai Thị Hải Quế Phan Thị Dược
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Phan Thị Dược - Hiệu trưởng.01232164390 
Cao Thị Minh Huệ-0943822035 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITEBẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY
Địa chỉ: XÃ AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3883316 * Email: mnanthuy@lethuy.edu.vn