THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 70
Số lượt truy cập: 2996211
QUANG CÁO
Kết quả cân đo đợt 1 năm học 2017-2018 11/15/2017 9:43:59 AM

     PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

              An Thủy, ngày 25 tháng 9 năm 2017
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHUNG VỀ THEO DÕI BIỂU ĐỒ PHÁT TRIỂN ĐỢT I  
                                                    NĂM HỌC 2017-2018
TT Nhóm/lớp Số trẻ được TDBĐ Trong đó
Số trẻ PTBT Số trẻ SDDNC Số trẻ SDDTC Số trẻ Béo phì
SL % SL % SL % SL %
1 Lớn 1 31 29 93,5 2 6,5 0 0 0 0
2 Lớn 2 30 27 90,0 2 6,7 2 6,7 0 0
3 Lớn 3 31 28 90,3 2 6,5 1 3,2 0 0
4 Lớn 4 31 27 87,1 2 6,5 2 6,5 0 0
5 Lớn 5 26 23 88,5 1 3,8 3 11,5 0 0
6 Lớn 6 31 28 90,3 2 6,5 2 6,5 0 0
7 Nhỡ 1 44 40 90,9 2 4,5 3 6,8 0 0
8 Nhỡ 2 43 38 88,4 2 4,7 4 9,3 0 0
9 Nhỡ 3 21 19 90,5 1 4,8 0 0,0 0 0
10 Nhỡ 4 28 27 96,4 0 0,0 1 3,6 0 0
11 Nhỡ 5 29 28 96,6 1 3,4 1 3,4 0 0
12 Bé 1 24 21 87,5 2 8,3 3 12,5 0 0
13 Bé 2 25 21 84,0 3 12,0 2 8,0 0 0
14 Bé 3 22 20 90,9 2 9,1 2 9,1 0 0
15 Bé 4 22 18 81,8 3 13,6 3 13,6 0 0
16 Bé 5 20 16 80,0 3 15,0 3 15,0 0 0
CỘNG MG 458 410 89,5 30 6,6 31 6,8 0 0
1 Nhà trẻ 1 41 36 87,8 3 7,3 2 4,9 0 0
2 Nhà trẻ 2 18 14 77,8 2 11,1 2 11,1 0 0
3 Nhà trẻ 3 21 19 90,5 2 9,5 2 9,5 0 0
4 Nhà trẻ 4 14 10 71,4 2 14,3 2 14,3 0 0
CỘNG NT 94 79   9 9,6 8 8,5 0 0
TỔNG CỘNG 552 485 87,9 39 7,1 39 7,1 0 0
Tổng hợp chung: Mẫu giáo: SDDNC:     30/458       cháu, tỷ lệ: 6,5%
SDDTC:     32/458       cháu, tỷ lệ: 7%
Nhà trẻ SDDNC:     9/94          cháu, tỷ lệ: 9,7%
SDDTC:     8/94          cháu, tỷ lệ: 8,6 %
Người lập Hiệu trưởng
(Đã ký)
Mai Thị Hải Quế Phan Thị Dược

                                               

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Phan Thị Dược - Hiệu trưởng.01232164390 
Cao Thị Minh Huệ-0943822035 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITEBẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY
Địa chỉ: XÃ AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3883316 * Email: mnanthuy@lethuy.edu.vn