THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 123
Số lượt truy cập: 5157638
QUẢNG CÁO
Nhân sự năm học 2014-2015 06/01/2015 9:44:57 SA

huong.jpg

Hiệu trưởng

Lê Thị Hường

Chổ ở:

Mai Thủy- Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0905.558527

Email:

 

 

Phó Hiệu trưởng

Đặng Thị Khuyến

Chổ ở:

TT Kiến Giang-Lê Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0942820353

Email:

 

 

Phó Hiệu trưởng

Phan Thị Thanh Huyền

Chổ ở:

An Thủy - Lê Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0122.2573099

Email:

 

 

Phó hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thu Hiền

Chổ ở:

Mai Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

Số điện thoại

0944890456

Email:

 

 

NV Kế toán

Lê Thị Hằng

Chổ ở:

An Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0942.705.111

Email:

 

 

NVVăn thư -TT tổ hành chính

Cao Thị Minh Huệ

Chổ ở:

Phong Thủy-Lệ Thủy  - Quảng Bình

Số điện thoại:

0985.771373

Email:

 

 

NV Y tế

Phạm Thị Phương

Chổ ở:

An Thủy-Lệ Thủy  - Quảng Bình

Số điện thoại:

01644606136

Email:

 

 

GV-TT MG Lớn

Võ Thị Uyến

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0164.6480573

Email:

 

 

Giáo viên

Trần Thị Ái

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0169.240.6169

Email:

 

 

Giáo viên

Võ Thị Bé

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0188.607.8703

Email:

 

 

Giáo viên

Võ Thị Hương

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0905134827

Email:

 

 

Giáo viên

Hoàng Thị Nhị

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0944.362.4188

Email:

 

 

Giáo viên – TP MG Bé

Nguyễn Thị Thanh Lan

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0164.5776923

Email:

 

 

GV-TP MG Lớn

Lê Thị Nga

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0166.7830199

Email:

 

 

Giáo viên

Nguyễn Thị Thảo

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

 

Email:

 

 

Giáo viên

Châu Thị Thủy

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0168.364.5071

Email:

 

 

Giáo viên

Trần Thị Mỹ Trúc

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

01655418386

Email:

 

 

Giáo viên – TP MG Nhỡ

Mai Thị Cẩm Vân

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0168.4389249

Email:

 

 

Giáo viên

Ngô Thị Trà

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0973.699.287

Email:

 

 

Giáo viên

Võ Thị Tuyết Trinh

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0934.985.184

Email:

 

 

Giáo viên

Võ Thị Thu Ninh

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0905559897

Email:

 

 

GV-TT khối MG Nhỡ - Bé

Nguyễn Thị Lan

Chổ ở:

An Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0169.4818930

Email:

 

 

Giáo viên

Nguyễn Thị Thúy Mỵ

Chổ ở:

AnThủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0985102891

Email:

 

 

Giáo viên

Trần Thị Thủy

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0168.832.2411

Email:

 

 

Giáo viên

Nguyễn Thị  Hoàn

Chổ ở:

Lộc  Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

 

Email:

 

 

Giáo viên

Nguyễn Thị Hoài Thương

Chổ ở:

Lộc Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

01294710789

Email:

 

 

Giáo viên

Châu Thị Phương

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0126.262.9227

Email:

 

 

Giáo viên

Võ Thị Hà

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0169.298.482

Email:

 

 

Giáo viên

Phạm Thị Huyên

Chổ ở:

An Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

Số điện thoại

0168.536.2386

Email:

 

 

Giáo viên

Ngô Thị Ngoan

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

01645780281

Email:

 

 

Giáo viên

Phạm Thị Thu Hiền

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

01678819995

Email:

 

 

Giáo viên

Lê Thị Hải Yến

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0168.523.554

Email:

 

 

Giáo viên

Nguyễn Thị Nhàn

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0989.234.295

Email:

 

 

Giáo viên

Trần Thị Lệ Giang

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0163.337.0225

Email:

 

 

Giáo viên

Ngô Thị  Thu Hoàn

Chổ ở:

An  Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

01208061017

Email:

 

 

Giáo viên

Nguyễn Thị Tuyết

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0121462..2815

Email:

 

 

Giáo viên

Trần Thị Tình

Chổ ở:

Lộc Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

01222483448

Email:

 

 

GV-TP khối Nhà trẻ

Nguyễn Thị Thuyên

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0164.6247174

Email:

 

 

GV-TP phụ trách khối DD -NT

Võ Thị Dung

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0163.2758137

Email:

 

 

Giáo viên

Mai Thị Quế

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0163.429.8112

Email:

 

 

Giáo viên

Đặng Thị Thanh Loan

Chổ ở:

Phong Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

01662790339

Email:

 

 

Giáo viên

Phan Thị Sâm

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0164.400.3228

Email:

 

 

Giáo viên

Phan Thị Thao

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0167.760.4336

Email:

 

 

Giáo viên

Châu Thị Liên

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0164.636.2876

Email:

 

 

Giáo viên

Lâm Thị Ngò

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

 

Email:

 

 

Giáo viên

Nguyễn Thị Cẩm

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

 

Email:

 

 

Giáo viên

Phạm Thị Huyền

Chổ ở:

Kim Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

01677089129

Email:

 

 

Nhân viên DD

Phạm Thị Thủy

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0979695018

Email:

 

 

Nhân viên DD

Nguyễn Thị Lệ Hằng

Chổ ở:

Liên Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

 

Email:

 

 

Nhân viên DD

Nguyễn Thị Hòa

Chổ ở:

TT Kiến Giang -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

01663747797

Email:

 

 

Nhân viên DD

Lê Thị Loan Anh

Chổ ở:

Xuân Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0989422369

Email:

 

 

Nhân viên DD

Nguyễn Thị Thủy

Chổ ở:

Liên Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

01666700907

Email:

 

 

Nhân viên DD

Nguyễn Thị Tuyết

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0977208109

Email:

 

 

Nhân viên DD

Ngô Thị Hoàn

Chổ ở:

Lộc  Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0976551152

Email:

 

 

Nhân viên DD

Châu Thị Dung

Chổ ở:

Lộc Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0.947747827

Email:

 

            Nhân sự trường Mầm non An Thủy

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Phan Thị Dược
Phan Thị Dược
Hiệu trưởng
Cao Thị Minh Huệ
Cao Thị Minh Huệ
Văn phòng - 0943822035
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3883316 * Email: mnanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com