THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 50
Số lượt truy cập: 4629436
QUẢNG CÁO
Nhân sự năm học 2013-2014 06/01/2015 9:44:07 SA

 

Hiệu trưởng

Lê Thị Hường

Chổ ở:

Mai Thủy- Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0905.558527

Email:

 

 

Phó Hiệu trưởng

Đặng Thị Khuyến

Chổ ở:

TT Kiến Giang-Lê Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0942820353

Email:

 

 

Phó Hiệu trưởng

Phan Thị Thanh Huyền

Chổ ở:

An Thủy - Lê Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0122.2573099

Email:

 

 

Phó hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thu Hiền

Chổ ở:

Mai Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

Số điện thoại

0944890456

Email:

 

 

NV Kế toán

Lê Thị Hằng

Chổ ở:

An Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0942.705.111

Email:

 

 

NVVăn thư -TT tổ hành chính

Cao Thị Minh Huệ

Chổ ở:

Phong Thủy-Lệ Thủy  - Quảng Bình

Số điện thoại:

0985.771373

Email:

 

 

GV-TT MG Lớn

Võ Thị Uyến

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0164.6480573

Email:

 

 

GV-TT khối MG Nhỡ - Bé

Nguyễn Thị Lan

Chổ ở:

An Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0169.4818930

Email:

 

 

GV-TP MG Lớn

Lê Thị Nga

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0166.7830199

Email:

 

 

GV-TP khối Nhà trẻ

Nguyễn Thị Thuyên

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0164.6247174

Email:

 

 

GV-TP phụ trách khối DD-NT

Võ Thị Dung

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0163.2758137

Email:

 

 

Giáo viên – TP MG Bé

Nguyễn Thị Thanh Lan

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0164.5776923

Email:

 

 

Giáo viên

Võ Thị Bé

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0188.607.8703

Email:

 

 

Giáo viên

Võ Thị Ninh

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0166.566.9685

Email:

 

 

Giáo viên

Châu Thị Thủy

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0168.364.5071

Email:

 

 

Giáo viên

Nguyễn Thị Thảo

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

 

Email:

 

 

Giáo viên

Trần Thị Ái

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0169.240.6169

Email:

 

 

Giáo viên

Võ Thị Hương

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0905134827

Email:

 

 

Giáo viên – TP MG Nhỡ

Mai Thị Cẩm Vân

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0168.4389249

Email:

 

 

Giáo viên

Trần Thị Thủy

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0168.832.2411

Email:

 

 

Giáo viên

Nguyễn Thị Nhàn

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0989.234.295

Email:

 

 

Giáo viên

Võ Thị Tuyết Trinh

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0934.985.184

Email:

 

 

Giáo viên

Ngô Thị Trà

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0973.699.287

Email:

 

 

Giáo viên

Võ Thị Hà

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0169.298.482

Email:

 

 

Giáo viên

Ngô Thị Ngoan

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

01645780281

Email:

 

 

Giáo viên

Phan Thị Thao

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0167.760.4336

Email:

 

 

Giáo viên

Nguyễn Thị Tuyết

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0121462..2815

Email:

 

 

Giáo viên

Trần Thị Lệ Giang

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0163.337.0225

Email:

 

 

Giáo viên

Châu Thị Phương

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0126.262.9227

Email:

 

 

Giáo viên

Mai Thị Quế

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0163.429.8112

Email:

 

 

Giáo viên

Lê Thị Hải Yến

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0168.523.554

Email:

 

 

Giáo viên

Phạm Thị Thu Hiền

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

01678819995

Email:

 

 

Giáo viên

Châu Thị Liên

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0164.636.2876

Email:

 

 

Giáo viên

Hoàng Thị Nhị

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0944.362.4188

Email:

 

 

Giáo viên

Phan Thị Sâm

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0164.400.3228

Email:

 

 

Giáo viên

Võ Thị Thương

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0164.522.4760

Email:

 

 

Giáo viên

Phạm Thị Huyên

Chổ ở:

An Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

Số điện thoại

0168.536.2386

Email:

 

 

Giáo viên

Lâm Thị Ngò

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

 

Email:

 

 

Giáo viên

Trần Thị Mỹ Trúc

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

01655418386

Email:

 

 

Nhân viên Y tế

Ngô Thị Thúy

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

01675088945

Email:

 

 

Giáo viên

Phạm Thị Huyền

Chổ ở:

Kim  Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

01677089129

Email:

 

 

Giáo viên

Trần Thị Hồng Ngọc

Chổ ở:

Liên  Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0982791941

Email:

 

 

Giáo viên

Ngô Thị Thu Hoàn

Chổ ở:

An  Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

01208061017

Email:

 

 

Giáo viên

Võ Thị Hoài Thương

Chổ ở:

An  Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

01676348757

Email:

 

 

Giáo viên

Trần Thị Hồng Nhung

Chổ ở:

Lộc  Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0984360807

Email:

 

 

Giáo viên

Nguyễn Thị Cẩm

Chổ ở:

AnThủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

 

Email:

 

 

Giáo viên

Lê Thị Hồng Cẩm

Chổ ở:

Phong Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0935400588

Email:

 

 

Giáo viên

Đỗ Thị Thảo

Chổ ở:

Liên Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

01682605443

Email:

 

 

Nhân viên DD

Phạm Thị Thủy

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0979695018

Email:

 

 

Nhân viên DD

Nguyễn Thị Nà

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

01668590769

Email:

 

 

Nhân viên DD

Ngô Thị Lệ

Chổ ở:

Cam Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

01697923280

Email:

 

 

Nhân viên DD

Lê Thị Thủy

Chổ ở:

Mai Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

01659799581

Email:

 

 

Nhân viên DD

Nguyễn Thị Tuyết

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0121462..2815

Email:

 

 

Nhân viên DD

Phan Thị Hồng Thắm

Chổ ở:

Mai Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0977114682

Email:

 

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Phan Thị Dược
Phan Thị Dược
Hiệu trưởng
Cao Thị Minh Huệ
Cao Thị Minh Huệ
Văn phòng - 0943822035
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3883316 * Email: mnanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com