THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 23
Số lượt truy cập: 5073976
QUẢNG CÁO
Nhân sự năm học 2016-2017 15/11/2016 3:56:06 CH

nhan su duoc.jpg

Hiệu trưởng

Phan Thị Dược

Chổ ở:

Liên Thủy- Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

01232164390

Email:

 

khuyen004.jpg

Phó Hiệu trưởng

Đặng Thị Khuyến

Chổ ở:

TT Kiến Giang-Lê Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0942820353

Email:

 

huyền006.jpg

Phó Hiệu trưởng

Phan Thị Thanh Huyền

Chổ ở:

An Thủy - Lê Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0962978477

Email:

 

hăng010.jpg

NV Kế toán – TP tổ HC

Lê Thị Hằng

Chổ ở:

An Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0942.705.111

Email:

 

Huê012.jpg

NVVT -TT tổ hành chính

Cao Thị Minh Huệ

Chổ ở:

Phong Thủy-Lệ Thủy  - Quảng Bình

Số điện thoại:

0943822035

Email:

 

phuong to.jpg

NVYT

Phạm Thị Phương

Chổ ở:

An Thủy-Lệ Thủy  - Quảng Bình

Số điện thoại:

016776549577

Email:

 

uyến016.jpg

GV-TT MG Lớn

Võ Thị Uyến

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0164.6480573

Email:

 

trinh018.jpg

GV-TT khối MG Nhỡ

Võ Thị Tuyết Trinh

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0934.985.184

Email:

 

thanh loan.jpg

GV

Đặng Thị Thanh Loan

Chổ ở:

Phong Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

Số điện thoại:

01662790339

Email:

 

Lan022.jpg

GV-TP MG Lớn

Nguyễn Thị Thanh Lan

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0164.5776923

Email:

 

Tuyết024.jpg

GV-TP MG Nhỡ

Nguyễn Thị Tuyết

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0121462..2815

Email:

 

Thuong026.jpg

GV-TT MG Bé

Nguyễn Thị Hoài Thương

Chổ ở:

Lộc Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

Số điện thoại:

0964020402

Email:

 

Thuyen028.jpg

GV-TT khối Nhà trẻ

Nguyễn Thị Thuyên

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0164.6247174

Email:

 

Dung030.jpg

Giáo viên

Võ Thị Dung

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0163.2758137

Email:

 

Be032.jpg

Giáo viên

Võ Thị Bé

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0188.607.8703

Email:

 

Huong034.jpg

Giáo viên

Võ Thị Hương

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

01688508449

Email:

 

Nhi036.jpg

Giáo viên

Hoàng Thị Nhị

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0944.362.4188

Email:

 

Truc038.jpg

Giáo viên:

Trần Thị Mỹ Trúc

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

 

Email:

 

Hoan040.jpg

Giáo viên:

Nguyễn Thị Hoàn

Chổ ở:

Lộc Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

 

Email:

 

C. Thuy042.jpg

Giáo viên

Châu Thị Thủy

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0168.364.5071

Email:

 

C.Phuong044.jpg

Giáo viên – TP nhà trẻ

Châu Thị Phương

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0126.262.9227

Email:

 

Ha046.jpg

Giáo viên

Võ Thị Hà

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0169.298.482

Email:

 

Tra048.jpg

Giáo viên

Ngô Thị Trà

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0973.699.287

Email:

 

Quê050.jpg

Giáo viên

Mai Thị Quế

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0163.429.8112

Email:

 

Sâm052.jpg

Giáo viên

Phan Thị Sâm

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0164.400.3228

Email:

 

mi.jpg

Giáo viên

Nguyễn Thị Thúy Mị

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

 

Email:

 

T. Thuy056.jpg

Giáo viên

Trần Thị Thủy

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0168.832.2411

Email:

 

Thao058.jpg

Giáo viên

Nguyễn Thị Thảo

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

 

Email:

 

Ninh060.jpg

Giáo viên

Võ Thị  Thu Ninh

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0166.566.9685

Email:

 

P.Hiên062.jpg

Giáo viên

Phạm Thị Thu Hiền

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

 

Email:

 

Huyên064.jpg

Giáo viên

Phạm Thị Huyên

Chổ ở:

An Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

Số điện thoại

0168.536.2386

Email:

 

Yến066.jpg

Giáo viên

Lê Thị Hải Yến

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0168.523.554

Email:

 

quyen.jpg

Giáo viên

Đặng Thị Quyên

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

 

Email:

 

Giang068.jpg

Giáo viên

Trần Thị Lệ Giang

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0163.337.0225

Email:

 

Nhà070.jpg

Giáo viên

Nguyễn Thị Nhàn

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0989.234.295

Email:

 

Tình072.jpg

Giáo viên

Trần Thị Tình

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0989.234.295

Email:

 

Ái074.jpg

Giáo viên

Trần Thị Ái

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0169.240.6169

Email:

 

Ngoan076.jpg

Giáo viên

Ngô Thị Ngoan

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

 

Email:

 

Ngo078.jpg

Giáo viên

Lâm Thị Ngò

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

 

Email:

 

Thao080.jpg

Giáo viên

Phan Thị Thao

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0167.760.4336

Email:

 

Liên082.jpg

Giáo viên

Châu Thị Liên

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0164.636.2876

Email:

 

H.loan.jpg

Giáo viên

Trần Thị Hồng Loan

Chổ ở:

Phú Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0918931940

Email:

 

 Hoa 086.jpg

Giáo viên

Hoàng Thị Hoa

Chổ ở:

Xuân Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

 

Email:

 

thang.jpg

Giáo viên

Nguyễn Thế Thắng

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

 

Email:

 

hoanns.jpg

Giáo viên

Ngô Thị Thu Hoàn

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

01208061017

Email:

 

 Thùy 092.jpg

Giáo viên

Nguyễn Thị Lệ Thùy

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0989470513

Email:

 

huyenk.jpg

Giáo viên

Hồ Thị Khánh Huyền

Chổ ở:

Mai Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

01667797091

Email:

 

 yên096.jpg

Giáo viên

Lê Thị Hải Yến

Chổ ở:

Xuân Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

 

Email:

 

 Hàng098.jpg

Giáo viên

Lê Thị Hằng

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

01649535729

Email:

 

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Phan Thị Dược
Phan Thị Dược
Hiệu trưởng
Cao Thị Minh Huệ
Cao Thị Minh Huệ
Văn phòng - 0943822035
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3883316 * Email: mnanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com