THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 62
Số lượt truy cập: 2923618
QUANG CÁO
[1] 2 [Sau]
Tên tài liệu Download
Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2017 của Thủ tướng chính phủ về quy định chi tiết một số điều Luật trẻ em
Luật số 102/2016/QH13 Luật trẻ em
Nghị định 07/2012/NĐ-CP ngày10/03/2012 của Chính Phủ. Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú"
Thông tư số 44/2014/TT-BGD&ĐT Thông tư quy định về đánh giá xếp loại "Cộng đồng học tập " cấp xã
Nghị định số 79/2014/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và luật sữa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy
Luật số 27/2001/QH10 Luật phòng cháy và chữa cháy
Thông tư số 08//TT-BTNMT Thông tư quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia
Thông tư số 05/2016/TT-BTNMT Thông tư quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn Quốc gia
Nghị định số 38/2016/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn
Thông tư 01/2016/TT-BNV Thông tư hướng dẫn một số nội dung của NĐ số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/1/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Văn bản hợp nhất số 05/VBNH-BGDĐT Quyết định ban hành Điều lệ trường mầm non
Luật viên chức
Nghị định số 04/2015/NĐ-CP Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Luật lao động
Hiến pháp Nước cộng hà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Nghị định qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công Chứng
Luật công chứng
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Bảo hiểm y tế
Hướng dẫn tuyên truyền hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tìm hiểu luật xử lý vi phạm pháp luật
Luật bình đăng giới - vì sự tiến bộ củ phụ nữ
Luật phòng, chống bạo lục gia đình
Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc Hội số 31/2000/PL UBTVQH10
Nghị định số 42/CP ngày 14 tháng 4 năm 2010 Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Thi đua, Khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi đua, Khen thưởng
Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 1 năm 2015 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BDGĐT-BNV ngày 16 tháng 3 năm 2015 Quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở GDMN công lập
Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14 tháng 9 năm 2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GVMN
Thông tư số 01/2014-BGDĐT ngày 24 tháng 1 năm 2014 Ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
Quyết định Về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập
Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo[1] 2 [Sau]
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Phan Thị Dược - Hiệu trưởng.01232164390 
Cao Thị Minh Huệ-0943822035 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITEBẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY
Địa chỉ: XÃ AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3883316 * Email: mnanthuy@lethuy.edu.vn