THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 53
Số lượt truy cập: 2754293
QUANG CÁO
NHÂN SỰ TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY

duoc002.jpg

Hiệu trưởng

Phan Thị Dược

Chổ ở:

Liên Thủy- Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

01232164390

Email:

 

Khuy_n.jpg

Phó Hiệu trưởng

Đặng Thị Khuyến

Chổ ở:

TT Kiến Giang-Lê Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0942820353

Email:

 

 oanh 006.jpg

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Kim Oanh

Chổ ở:

Liên  Thủy - Lê Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0919343812

Email:

 

hang 008.jpg

NVKT-TT  Hành chính

Lê Thị Hằng

Chổ ở:

An Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0942.705.111

Email:

 

hue010.jpg

NVVT -TP tổ hành chính

Cao Thị Minh Huệ

Chổ ở:

Phong Thủy-Lệ Thủy  - Quảng Bình

Số điện thoại:

0943822035

Email:

 

phuong012.jpg

NVYT

Phạm Thị Phương

Chổ ở:

An Thủy-Lệ Thủy  - Quảng Bình

Số điện thoại:

016776549577

Email:

 

uyen 014.jpg

GV-TT Khối nhà trẻ

Võ Thị Uyến

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0164.6480573

Email:

 

trinh016.jpg

GV

Võ Thị Tuyết Trinh

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0934.985.184

Email:

 

Loan 018.jpg

GV-  khối Nhà trẻ

Đặng Thị Thanh Loan

Chổ ở:

Phong Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

Số điện thoại:

01662790339

Email:

 

Lan 020.jpg

GV-TP khối nhà trẻ

Nguyễn Thị Thanh Lan

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0164.5776923

Email:

 

tuyet022.jpg

GV-TT MG Nhỡ

Nguyễn Thị Tuyết

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0121462..2815

Email:

 

thuong024.jpg

GV-TT MG Lớn

Nguyễn Thị Hoài Thương

Chổ ở:

Lộc Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

Số điện thoại:

0964020402

Email:

 

thuyen 026.jpg

Giáo viên

Nguyễn Thị Thuyên

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0164.6247174

Email:

 

dung 028.jpg

Giáo viên – Cụm trưởng

Võ Thị Dung

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0163.2758137

Email:

 

be 030.jpg

Giáo viên – TPMG Lớn

Võ Thị Bé

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0188.607.8703

Email:

 

huong 032.jpg

Giáo viên – TP MG Bé

Võ Thị Hương

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

01688508449

Email:

 

nhi 034.jpg

Giáo viên

Hoàng Thị Nhị

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0944.362.4188

Email:

 

truc036.jpg

Giáo viên:

Trần Thị Mỹ Trúc

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

 

Email:

 

hoan038.jpg

Giáo viên:

Nguyễn Thị Hoàn

Chổ ở:

Lộc Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

 

Email:

 

c.thuy040.jpg

Giáo viên

Châu Thị Thủy

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0168.364.5071

Email:

 

c.phuong042.jpg

GV

Châu Thị Phương

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0126.262.9227

Email:

 

ha044.jpg

Giáo viên – TP MG Nhỡ

Võ Thị Hà

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0169.298.482

Email:

 

tra 046.jpg

Giáo viên

Ngô Thị Trà

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0973.699.287

Email:

 

que 048.jpg

Giáo viên

Mai Thị Quế

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0163.429.8112

Email:

 

sam 050.jpg

GV- TT khối MG Bé

Phan Thị Sâm

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0164.400.3228

Email:

 

mi 052.jpg

Giáo viên

Nguyễn Thị Thúy Mị

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

 

Email:

 

thuy 054.jpg

Giáo viên

Trần Thị Thủy

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0168.832.2411

Email:

 

 

Giáo viên

Nguyễn Thị Thúy

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

 

Email:

 

ninh056.jpg

Giáo viên

Võ Thị  Thu Ninh

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0166.566.9685

Email:

 

hien 058.jpg

Giáo viên

Phạm Thị Thu Hiền

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

 

Email:

 

huyên 060.jpg

Giáo viên

Phạm Thị Huyên

Chổ ở:

An Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

Số điện thoại

0168.536.2386

Email:

 

yen 062.jpg

Giáo viên

Lê Thị Hải Yến

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0168.523.554

Email:

 

quyen064.jpg

Giáo viên

Đặng Thị Quyên

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

 

Email:

 

giang066.jpg

Giáo viên

Trần Thị Lệ Giang

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0163.337.0225

Email:

 

nhan 068.jpg

Giáo viên

Nguyễn Thị Nhàn

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0989.234.295

Email:

 

tinh 070.jpg

Giáo viên

Trần Thị Tình

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0989.234.295

Email:

 

ai 072.jpg

Giáo viên

Trần Thị Ái

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0169.240.6169

Email:

 

Ngoan 074.jpg

Giáo viên

Ngô Thị Ngoan

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

01645780281

Email:

 

ngo 076.jpg

Giáo viên

Lâm Thị Ngò

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

01695082795

Email:

 

thao 078.jpg

Giáo viên

Phan Thị Thao

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0167.760.4336

Email:

 

lien 080.jpg

Giáo viên

Châu Thị Liên

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0164.636.2876

Email:

 

 

Giáo viên

Lê Thị Hằng

Chổ ở:

Phong Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

 

Email:

 

hoa 082.jpg

Giáo viên

Hoàng Thị Hoa

Chổ ở:

Xuân Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

01663747797

Email:

 

thang 084.jpg

Giáo viên

Nguyễn Thế Thắng

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0911378679

Email:

 

hoan 086.jpg

Giáo viên

Ngô Thị Thu Hoàn

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

01208061017

Email:

 

thuy 088.jpg

Giáo viên

Nguyễn Thị Lệ Thùy

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0989470513

Email:

 

Chổ ở:

Xuân Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0988904464

Email:

 

IMG Hằng HĐ.jpg

Giáo viên

Lê Thị Hằng

Chổ ở:

An Thủy -Lệ Thủy - Quảng Bình

Số điện thoại:

0164935729

Email:

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Phan Thị Dược - Hiệu trưởng.01232164390 
Lê Thị Hằng - 0942705111 
Cao Thị Minh Huệ-0943822035 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITEBẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY
Địa chỉ: XÃ AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3883316 * Email: mnanthuy@lethuy.edu.vn